Nadležnost Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) vrši regulaciju elektroprijenosnog sistema u Bosni i Hercegovini; i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Među nadležnosti DERK-a spadaju:

 • izdavanje, promjene, suspenzija, ukidanje i praćenje, te provođenje poštivanja licenci iz svoje jurisdikcije,
 • regulacija, odobravanje i nadzor tarifa i tarifnih metodologija za usluge prijenosa, pomoćne usluge i rad Nezavisnog operatera sistema (NOS), te snabdijevanje kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine,
 • izdavanje pravila i propisa u okviru svoje nadležnosti, među koje spada i revizija i usvajanje tržišnih pravila i mrežnih kodeksa, te normi i uslova za priključak i pristup mrežama,
 • uspostavljanje, praćenje i provođenje pravila vezanih za fer i nediskriminirajući pristup trećih strana prijenosnoj mreži,
 • praćenje i provođenje uvjeta vezanih za međunarodnu trgovinu električnom energijom, posebno osiguravanje da su ispunjeni i ispoštovani međunarodni tehnički zahtjevi,
 • uspostavljanje, praćenje i provođenje standarda kvalitete usluga prijenosa električne energije i pomoćnih usluga,
 • koordiniranje i odobravanje investicijskih planova kompanije za prijenos električne energije, uključujući planove vezane za prijenosnu mrežu i kvalitet usluga prijenosa električne energije,
 • praćenje djelotvornosti mehanizma i metoda kojima se osigurava ravnoteža između potražnje i ponude električne energije u sistemu,
 • zaštita potrošača, kojom se osigurava: pravedan i ravnopravan tretman, visokokvalitetne usluge, konkurencija i sprečavanje antikonkurencijskih aktivnosti,
 • rješavanje sporova među korisnicima sistema, u skladu sa regulatornim ovlaštenjima i odnosnim državnim zakonima,
 • stvaranje i održavanje konkurentnih tržišta kada je to izvodivo, i prevencija protukonkurentnog ponašanja,
 • odobravanje mehanizma rješavanja preopterećenosti kapaciteta sistema za prijenos električne energije,
 • reguliranje standarda usluga, kodeksa ponašanja i računovodstvenih zahtjeva vlasnika licenci,
 • izdavanje godišnjih izvještaja i drugih javnih informacija o DERK-u.
 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.