Osnovne informacije Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

DERK je osnovala Parlamentarna skupština BiH donošenjem Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije i imenovanjem članova Komisije.


Bosna i Hercegovina
Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK)
Đorđa Mihajlovića 4/II
75 000 Tuzla

Tel: +387 35 302 060
Fax: +387 35 302 077

E mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli


Poslovne banke:

- Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina Sarajevo - Filijala Tuzla - račun broj: 1610250013280026 (KM)

- NLB banka d.d. Sarajevo – Filijala Tuzla – račun broj: 1321002011522764 (KM)

- ID broj: 4209620460002


 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.