REMIT REGISTAR Štampaj

Pregled registriranih učesnika na veleprodajnom tržištu električne energije u Bosni i Hercegovini

 

Naziv učesnika na tržištu

ECRB kod

Ovjereni podaci/Napomena

1.

“Axpo BH” d.o.o. Mostar

ECRB-BA-20200930-001

(Axpo REMIT R-2)

2.

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

ECRB-BA-20200930-002

(ERS REMIT R-2)

3.

“Interenergo” d.o.o. Sarajevo

ECRB-BA-20201006-001

(InterEn REMIT R-2)

4.

JP “Elektroprivreda Bosne i Hercegovine” d.d. Sarajevo

ECRB-BA-20201020-001

(EPBiH REMIT R-2)

5.

“Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo

ECRB-BA-20201021-001

(Alpiq REMIT R-2)

6.

“HSE BH Energetsko preduzeće” d.o.o. Sarajevo

ECRB-BA-20201021-002

(HSE BH REMIT R-2)

7.

“Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini” Sarajevo

ECRB-BA-20201022-001

(NOSBIH REMIT R-2)

8.

“EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari

ECRB-BA-20201022-002

(EFTRiTE REMIT R-2)

9.

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

ECRB-BA-20201023-001

(EPHZHB REMIT R-2)

10.

“ENERGY FINANCING TEAM” d.o.o. Bileća

ECRB-BA-20201023-002

(EFT REMIT R-2)

11.

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo

ECRB-BA-20201028-001

(Danske REMIT-R2)

12.

JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko

ECRB-BA-20201029-001

(Brčko REMIT-R2)

13.

“Elektroprijenos Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka

ECRB-BA-20201104-001

(Prenos REMIT-R2)

14.

“GEN-I” d.o.o. Sarajevo

ECRB-BA-20201104-002

(GEN-I REMIT-R2)

15.

“F.L. WIND” d.o.o. Tomislavgrad

ECRB-BA-20201106-001

(FL Wind REMIT-R2)

16.

“Petrol BH Oil Company” d.o.o. Sarajevo

ECRB-BA-20201117-001

(Petrol BH Oil-R2)

17.

“HEP Energija” d.o.o. Mostar

ECRB-BA-20201118-001

(HEP-REMIT-R2)

18.

“G-Petrol” d.o.o. Sarajevo

ECRB-BA-20201118-002

(G-Pertol REMIT-R2)

19.

“Winter Wind” d.o.o. Tomislavgrad

ECRB-BA-20211124-001

(WWind REMIT-R2)

20.

“Vibar” d.o.o. Široki Brijeg

ECRB-BA-20220623-001

(Vibar REMIT-R2)

21.

“Hifa-Oil” d.o.o. Tešanj

ECRB-BA-20220707-001

(HIFA-OIL REMIT-R2)

22.

“Renewable Energy Solutions BH”

ECRB-BA-20220720-001

(RES BH REMIT-R2)

23.

“MEDOŠ ONE”

ECRB-BA-20220926-001

(MEDOŠ ONE-R2)

 

Ažurirano 27. 9. 2022.


Ažurirano  27. 9. 2022.

 
DERK © 2004-2022. Sva prava pridržana.