Надлежност Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) врши регулацију електропријеносног система у Босни и Херцеговини; и има надлежности и одговорности над пријеносом електричне енергије, операцијама пријеносног система и међународном трговином електричном енергијом, као и над производњом, дистрибуцијом и снабдијевањем купаца електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

Међу надлежности ДЕРК-а спадају:

 • издавање, промјене, суспензија, укидање и праћење, те провођење поштивања лиценци из своје јурисдикције,
 • регулација, одобравање и надзор тарифа и тарифних методологија за услуге пријеноса, помоћне услуге и рад Независног оператера система (НОС), те снабдијевање купаца електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине,
 • издавање правила и прописа у оквиру своје надлежности, међу које спада и ревизија и усвајање тржишних правила и мрежних кодекса, те норми и услова за прикључак и приступ мрежама,
 • успостављање, праћење и провођење правила везаних за фер и недискриминирајући приступ трећих страна пријеносној мрежи,
 • праћење и провођење увјета везаних за међународну трговину електричном енергијом, посебно осигуравање да су испуњени и испоштовани међународни технички захтјеви,
 • успостављање, праћење и провођење стандарда квалитете услуга пријеноса електричне енергије и помоћних услуга,
 • координирање и одобравање инвестицијских планова компаније за пријенос електричне енергије, укључујући планове везане за пријеносну мрежу и квалитет услуга пријеноса електричне енергије,
 • праћење дјелотворности механизма и метода којима се осигурава равнотежа између потражње и понуде електричне енергије у систему,
 • заштита потрошача, којом се осигурава: праведан и равноправан третман, висококвалитетне услуге, конкуренција и спречавање антиконкуренцијских активности,
 • рјешавање спорова међу корисницима система, у складу са регулаторним овлаштењима и односним државним законима,
 • стварање и одржавање конкурентних тржишта када је то изводиво, и превенција протуконкурентног понашања,
 • одобравање механизма рјешавања преоптерећености капацитета система за пријенос електричне енергије,
 • регулирање стандарда услуга, кодекса понашања и рачуноводствених захтјева власника лиценци,
 • издавање годишњих извјештаја и других јавних информација о ДЕРК-у.
 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.