Годишњи извјештаји 2013 Штампа


Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2013. години, усвојен је на сједницама оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 68. сједници Представничког дома одржаној 12. јуна 2014. године и на 39. сједници Дома народа одржаној 10. јула 2014. године.Са намјером информисања заинтересованих лица и шире јавности, Државна регулаторна комисија за електричну енергију сваке године објављује годишње финансијске извјештаје заједно са мишљењем ревизора о објективности исказаног финансијског положаја и резултата пословања у претходној години.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.