Међународна регулаторна сарадња Штампа


Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) је чланица више међународних асоцијација чије циљеве, функције и овлашћења у области регулисaњa тржишта енергије прихваћа и у својој регулаторној пракси подржава. ДЕРК редовно прати, користи или у различитим видовима партиципира у органима и активностима посебно сљедећих асоцијација:

ECRB-logo-2019
Регулаторни одбор Енергетске заједнице (ЕCRB) је успостављен у складу са чланом 58. Уговора о оснивању Енергетске заједнице, као једна од институција Енергетске заједнице. ЕCRB чине представници државних регулаторних тијела Уговорних страна (Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Грузија, Косово*, Сјеверна Македонија, Молдавија, Србија и Украјина) и Европска унија, коју представља Европска комисија, уз помоћ по једног регулатора из земаља учесница из ЕУ, те једног представника Агенције за сарадњу енергетских регулатора (ACER). ECRB разматра питања регулаторне сарадње и има кључну улогу у раду проширеног тржишта.

ERRA-logo-2019
Регионална асоцијација енергетских регулатора (ЕRRА) је организација независних регулаторних тијела за енергију из Европе, Азије, Африке и Америке. ERRA има 33 пуноправне и десет придружених чланица, које долазе из 39 земаља. Циљеви ЕРРА-е су побољшање регулисања енергетских дјелатности у земљама чланицама, подстицање развоја независних и стабилних регулатора, побољшање сарадње између регулатора, размјена информација, истраживачког рада и искуства између чланица, те бољи приступ информацијама о свјетској пракси у регулисању енергетских дјелатности.

MEDREG-logo-2019
Асоцијација медитеранских енергетских регулатора (MEDREG) промовише сарадњу енергетских регулатора из земаља на сјеверној, јужној и источној обали Медитеранског базена. МЕДРЕГ окупља регулаторна тијела из Албаније, Алжира, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Египта, Француске, Грчке, Хрватске, Италије, Израела, Јордана, Кипра, Либана, Либије, Малте, Марока, Палестинске управе, Португала, Словеније, Шпаније, Туниса и Турске. Главни циљ Асоцијације је промоција јасних, стабилних и усклађених правних и регулаторних оквира ради омогућавања инвестиција у енергетску инфраструктуру и подршке интегра¬цији тржишта.

CEER-logo-2019
Савјет европских енергетских регулатора (CEER) је непрофитна асоцијација која окупља енергетске регулаторе. Њени чланови и посматрачи су независна, законом прописана тијела одговорна за регулисање енергије на државном нивоу. Овaj Савјет окупља 39 националних регулаторних тијела из држава чланица Европске уније, Европске слободне трговинске зоне (EFTA) и земаља у процесу придруживања Европској унији, укључујући Уговорне стране Енергетске заједнице. Савјет европских енергетских регулатора предњачи у активностима на развоју конкурентних енергетских тржишта и јачању улоге купаца.

ICER-logo-2019
Међународна конфедерација енергетских регулатора (ICER) представља добровољни оквир за сарадњу регулаторa на свјетском нивоу. Циљ ICER-а је да побољша информисаност јавности и креатора политичких одлука, као и разумијевање регулисања енергије и његове улоге у рјешавању широког спектра социо-економских, околинских и тржишних питања. Преко 270 регулаторних тијела са шест континената, путем 13 регионалних регулаторних асоцијација остварују чланство у ICER- у. 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.