Godišnja izviješća 2013 Ispis


Izvješće o radu o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2013. godini, usvojeno je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 68. sjednici Zastupničkog održanoj 12. lipnja 2014. godine i na 39. sjednici Doma naroda održanoj 10. srpnja 2014. godine.Sa namjerom informiranja zainteresiranih osoba i šire javnosti, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje godišnja financijska izvješća zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog financijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.


 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.