Годишњи извјештај 2010 Штампа

Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2010. години, усвојен је на сједницама оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, на 7. сједници Представничког дома одржаној 27. јула 2011. године и 5. сједници Дома народа одржаној 14. септембра 2011. године.

Извјештај о раду:

  • резимира кључне активности Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2010. години и прати процес приближавања Босне и Херцеговине регионалним и европским стандардима функционисања тржишта електричне енергије,
  • омогућава сазнања о основним величинама електроенергетског система, о карактеристикама, промјенама и цијенама на тржишту електричне енергије регије и БиХ,
  • представља показатеље за мјерење достигнућа БиХ у производњи, потрошњи и трговини електричном енергијом са земљама у окружењу,
  • даје пресјек занимања енергетских асоцијација, са нагласком на институције Енергетске заједнице у чијем је Регулаторном одбору и струковним тијелима ДЕРК заступљен.


  • Извјештај о раду ДЕРК-а за 2010. годину

Са намјером информисања заинтересованих лица и шире јавности, у складу са Законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, Државна регулаторна комисија за електричну енергију сваке године објављује ревидоване годишње финансијске извјештаје заједно са мишљењем ревизора о објективности исказаног финансијског положаја и резултата пословања у претходној години. 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.