Годишњи извјештаји 2017 Штампа

Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2017. години разматран је
- на 61. сједници Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ одржаној 17. маја 2018. године, и
- на 42. сједници Дома народа одржаној 5. јуна 2018. године.
Оба дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине усвојила су Извјештај о раду Државне регулаторне комисије за електричну енергију у 2017. години.
Са намјером информисања заинтересованих лица и шире јавности, у складу са Законом о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, Државна регулаторна комисија за електричну енергију сваке године објављује ревидоване годишње финансијске извјештаје заједно са мишљењем ревизора о објективности исказаног финансијског положаја и резултата пословања у претходној години.

 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.