Линкови Штампа

Институције БиХ

Ентитески регулатори

  • Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и Херцеговине  – www.ferk.ba
  • Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске  – www.reers.ba

Електропривредне компаније

  • Независни оператор система у Босни и Херцеговини  – www.nosbih.ba
  • Електропренос Босне и Херцеговине – www.elprenos.ba
  • Електропривреда Босне и Херцеговине – www.elektroprivreda.ba
  • Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Боснеwww.ephzhb.ba
  • Електропривреда Републике Српске  – www.ers.ba
  • Комунално Брчкоwww.komunalno.ba

    Међународна тијела

    • Енергетска заједница – www.energy-community.org
    • Регионална асоцијација енергетских регулатора - ERRA– www.erranet.org
    • Асоцијација медитеранских енергетских регулатора - MEDREG– www.medreg-regulators.org
    • Вијеће европских енергетских регулатора - CEER– www.ceer.eu
    • Међународна конфедерација енергетских регулатора - ICER– www.icer-regulators.net
    • Агенција за сарадњу енергетских регулатора - ACER– www.acer.europa.eu
    • Национална асоцијација регулатора SAD-а - NARUC– www.naruc.org
    • Енергетска повеља - ECT– www.encharter.org

    Европски регулатори

     

     
    DERK © 2004-2021. Сва права придржана.