OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Štampaj

Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijet je zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti distribucije električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Zahtjev je podnijelo Јavno preduzeće za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH.

Osnovna djelatnost preduzeća, osnovanog 28.12.2007. godine Odlukom Skupštine Brčko Distrikta BiH, je pružanje usluga od općeg interesa na području Brčko Distrikta BiH, što se prvenstveno odnosi na distribuciju električne energije, proizvodnju i distribuciju vode, transport i deponiranje komunalnog otpada, te održavanje javnih površina.

Podnosilac zahtjeva je vlasnik licence za obavljanje djelatnosti distribucije u Brčko Distriktu BiH, čije trajanje istječe 31. oktobra 2020. godine.

Zahtjev će se rješavati u skladu sa pravilima i propisima DERK-a u postupku bez održavanja formalne rasprave. Zainteresirane strane mogu prigovoriti ovakvoj namjeri DERK-a.

Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnosioca zahtjeva da nastavi obavljati istu djelatnost, u skladu sa kriterijima, uvjetima i standardima propisanim zakonom i pravilima DERK-a.

Lica zainteresirana za stjecanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 30. jula 2020. godine. Status umješača DERK može dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje licence.

Javnost ima priliku do 30. jula 2020. godine ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035/302-077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.