OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Štampaj


Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju električne energije i proizvodnju, preradu, transport i trgovinu ugljem “EFT-Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom.

Društvo je registrirano po Rješenju Okružnog privrednog suda u Doboju broj 1444/5 od 10. 2. 2005. Osnivač subjekta je: EFT International Investments Holdings Limited, Fourth floor, 167 Fleet Street, London, England EC4A 2EA, United Kingdom, Company No. 7425887. Podnositelj zahtjeva je od 1. novembra 2015. godine licenciran za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine, a aktuelna petogodišnja licenca ističe 31. 10. 2022. godine.

Podnositelj zahtjeva za licencu je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnositelja da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama.

Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH, i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u Uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Europske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa DERK-a.

Osobe zainteresirane za stjecanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 8. 7. 2022. godine. Status umješača DERK može dodijeliti osobi koja dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja licence je definirana članom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare na zahtjev za izdavanje licence na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.