OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE - WINTER WIND Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 31. augusta 2023. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu pravnog lica “Winter Windˮ d.o.o., Tomislavgrad.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u Tuzli, ulica Đorđa Mihajlovića 4/II, u srijedu 6. septembra 2023. godine sa početkom u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do četvrtka 7. septembra 2023. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.