OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - DISAM BH Štampaj

Pravno lice “Disam BHˮ d.o.o., Sarajevo, zainteresirano je da obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijelo zahtjev za izdavanje licence.

Osnivač subjekta upisa je “ENERGI DANMARK A/Sˮ sa sjedištem: DENMARK, 8200 Aarhus N, Hedeager 5, sa 100% vlasničkim udjelom. “ENERGI DANMARK A/Sˮ je u vlasništvu tri danske elektroenergetske kompanije: Andel A.M.B.A (45,54%); NRGi A.M.B.A (36,35%) i Andel Energi A/S (18,11%).

Podnosilac zahtjeva je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnositelja da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama.

Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH, i kreiranju tržišta električne energije. Državna regulatorna komisija za električnu energiju je slobodna u Uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Evropske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa Državne regulatorne komisije za električnu energiju.

Osobe zainteresirane za sticanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju do 10. februara 2023. godine. Status umješača Državna regulatorna komisija za električnu energiju može dodijeliti osobi koja dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja licence je definirana članom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama Državne regulatorne komisije za električnu energiju ili uputiti pisane komentare u vezi zahtjeva za izdavanje licence na adresu Državne regulatorne komisije za električnu energiju (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302 077, e‑mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.