OSNOVANA BALKANSKA ENERGETSKA ŠKOLA S CILJEM PRUŽANJA PODRŠKE INTEGRACIJI REGIONALNOG TRŽIŠTA SA EU I UNAPRJEĐENJU ENERGETSKE TRANZICIJE Štampaj

Na inicijativu Regulatornog tijela Italije za energiju, mreže i okoliš (ARERA), 16. decembra 2022. godine regulatorna tijela za energiju Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Italije su osnovala Balkansku energetsku školu (BES) u Milanu, Italija.

Balkanska energetska škola, koja je smještena u prostorijama ARERA-e, će promovirati usklađivanje regulatornog okvira na regionalnom nivou s ciljem pružanja podrške razvoju energetskog tržišta na području Balkana i njegovoj efikasnoj integraciji na nivou Evropske unije. Fokus aktivnosti BES-a će pretežno biti na razvoju elektroenergetskih i gasnih mreža, integraciji obnovljivih izvora energije, udruživanju tržišta i drugim relevantnim aktivnostima u okviru energetske tranzicije i kroz intenzivno jačanje kapaciteta i razmjenu znanja i iskustva.

Članovi osnivači Asocijacije, kojima se u narednim mjesecima mogu pridružiti i druga tijela, su imenovali g. Stefana Saglia, člana Odbora Regulatornog tijela Italije za energiju, mreže i okoliš, za predsjedavajućeg BES-a za period 2023 – 2024. “Naša predanost proširenju evropskog energetskog tržišta na balkanski region je potvrđena, posebno u ovom osjetljivom historijskom trenutku s obzirom na sve veći obim infrastrukturnih ulaganja koja su u toku”, izjavio je g. Saglia.

Balkanska škola energije proizlazi iz uspješnog iskustva Programa razmjene znanja (KEP) koji je promovirala i koordinirala ARERA u posljednje četiri godine u okviru programa finansiranog od Srednjoevropske inicijative (CEI).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.