OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE - GIKIL Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 3. novembra 2022. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju privremene licence za djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu pravnog lica “Global Ispat koksna industrijaˮ d.o.o.,  Lukavac.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektroničkoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u srijedu 9. novembra 2022. godine sa početkom u 11:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do četvrtka 10. novembra 2022. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.