287. REDOVNA SJEDNICA DERK-a Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 287. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u četvrtak, 10. novembra 2022. godine, sa početkom u 12,00 sati. Predložen je slјedeći dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 286. redovne sjednice održane 2. novembra 2022. godine
  2. Donošenje Odluke o izdavanju licence za MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d., Trebinje za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom
  3. Donošenje Zaključka o dodjeli statusa umješača u postupku određivanja tarife za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge

Sjednica je otvorena za javnost. Zainteresirana lica mogu pratiti sjednicu bez prava da u njenom radu neposredno učestvuju.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.