OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - GIKIL Štampaj


Pravno lice “Global Ispat koksna industrijaˮ d.o.o., Lukavac, zainteresirano je da obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijelo zahtjev za izdavanje privremene licence.

“Global Ispat koksnu industrijuˮ d.o.o., Lukavac, osnovali su “Koksno-hemijski kombinatˮ d.d., Lukavac i “Global Steel Holdings Limitedˮ United Kingdom, 3 Auckland Teracce, Parliament Street Ramsey, Isle of Man, 1M8 1AF, a na osnovu Ugovora o pristupanju u Društvo s ograničenom odgovornošću “Koksna industrijaˮ, Lukavac, broj 409/03, zaključenog 10. novembra 2003. godine u Lukavcu.

Podnosilac zahtjeva za privremenu licencu je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnosioca da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama.

Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH, i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u Uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Europske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa DERK-a.

Osobe zainteresirane za stjecanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 25. oktobra 2022. godine. Status umješača DERK može dodijeliti osobi koja dokaže direktan interes za postupak izdavanja privremene licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje privremene licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja privremene licence je definirana članom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare na zahtjev za izdavanje privremene licence na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.