OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFE ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarifu za usluge prijenosa električne energije.

Elektroprijenosu Bosne i Hercegovine, a.d. Banja Luka, na osnovu njegovog zahtjeva, odnosno sada raspoloživih i u toku tarifnog postupka pribavljenih podataka, bit će određen potreban godišnji prihod i odobrena struktura troškova koji će biti uključeni u tarifi za usluge prijenosa električne energije.

Tarifni postupak mora osigurati da tarife budu utemeljene na činjenicama i procjenama koje zadovoljavaju opća načela o formiranju tarifa i kriterije navedene u Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge.

Državna regulatorna komisija obavještava zainteresirane da imaju priliku ostvariti uvid u kompletnu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks: 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ) do 28. juna 2021. godine. Zahtjev, odnosno raspoloživi podaci u postupku odobravanja tarifa bit će dostupni na web stranici DERK‑a www.derk.ba.



Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

 

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE

 

Odlučujuće činjenice u tarifnom postupku bit će utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u utorak, 27. jula 2021. godine, sa početkom u 11,00 sati, putem internet komunikacijske platforme.

Formalna rasprava je otvorena za javnost ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja su zainteresirana da u svojstvu umješača učestvuju u postupku formalne javne rasprave moraju dostaviti pisane zahtjeve DERK‑u do 28. juna 2021. godine. Status umješača može se dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak odobrenja tarife, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.