Лиценце-Поднијети захтијеви Штампа

Листа поднијетих захтјева за издавање лиценце

 

Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Очекивано вријеме доношења одлуке о издавању лиценце

1.

05-28-12-216-1/20

ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ

Студентска 13, Брчко

29.6.2020.

21.7.2020.

Дистрибуција електричне енергије у Брчко Дистрикту БиХ

Утврђивање Нацрта одлуке о издавању лиценце

 

 

 
DERK © 2004-2020. Сва права придржана.