Правила и кодекси ПДФ Штампа Ел. пошта
Написао Administrator   
понедељак, 15 март 2010 10:45Прекогранични пријеносни водови представљају инфраструктуру која омогућава слободно одвијање међународне трговине електричне енергије. Загушење на овим водовима смањује могућност слободне трговине те је потребно примијенити правила за управљање загушењима односно правила која ће на недискриминаторан, транспарентан и тржишно оријентиран начин извршити алокацију расположивих капацитета.

Експлицитне аукције користе се за алокацију пријеносних капацитета на готово свим границама европских држава, што је у складу са Прописом 1228/2003/ЕЦ Европског парламента и Вијећа од 26. јуна 2003. године о увјетима приступа мрежи за прекограничну трговину електричне енергије.
Мрежним кодексом се уређује начин планирања и развоја пријеносног система, увјети за прикључење (процедуре, уговори, критерији), начин оперативног планирања (предвиђање потрошње, балансно одговорне стране, управљање мрежним ограничењима) и оперативног рада (диспечинг, процедуре, комуникације), мјере у непредвиђеним ситуацијама (контрола потрошње, обнова рада система након тоталног распада), начин на који се обавља обрачунско мјерење у електроенергетском систему и остале неопходне техничке мјере за квалитетан и поуздан рад пријеносног система.Тржишним правилима уређују се односи између НОС-а БиХ и лиценцираних учесника на тржишту електричне енергије дефинишући саме учеснике, обим њихових активности и комерцијалних односа на електроенергетском тржишту. Тржишним правилима се дефинише и начин на који НОС БиХ извршава своје обавезе, а које се односе на управљање и рад механизма за балансирање, управљање споразумима за набавку помоћних услуга, обезбјеђење података за поравнање енергетских трансакција (комерцијална мјерења), управљање загушењима, расподјелу накнада за нежељена одступања са вањским контролним зонама, испоставу рачуна за помоћне услуге и балансирање и др.
Последње ажурирано четвртак, 12 октобар 2017 10:47
 
DERK © 2004-2018. Сва права придржана.