REMIT РЕГИСТАР Штампа


Преглед регистрираних учесника на велепродајном тржишту електричне енергије у Босни и Херцеговини

 

Назив учесника на тржишту

ЕЦРБ код

Овјерени подаци

1.

“Axpo BH” д.о.о. Мостар

ECRB-BA-20200930-001

(Axpo REMIT R-2)

2.

МХ “Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће, а.д. Требиње

ECRB-BA-20200930-002

(ERS REMIT R-2)

3.

“LE Trading BH” д.о.о. Бања Лука

ECRB-BA-20200930-003

(LE_T REMIT R-2)

4.

“Интеренерго” д.о.о. Сарајево

ECRB-BA-20201006-001

(InterEn REMIT R-2)

5.

“ЕЗПАДА” д.о.о. Мостар

ECRB-BA-20201014-001

(Ezpada REMIT R-2)

6.

ЈП “Електропривреда Босне и Херцеговине” д.д. Сарајево

ECRB-BA-20201020-001

(EPBiH REMIT R-2)

7.

“Alpiq Energija BH” д.о.о. Сарајево

ECRB-BA-20201021-001

(Alpiq REMIT R-2)

8.

“ХСЕ БХ Енергетско предузеће” д.о.о. Сарајево

ECRB-BA-20201021-002

(HSE BH REMIT R-2)

9.

“Независни оператор система у Босни и Херцеговини” Сарајево

ECRB-BA-20201022-001

(NOSBIH REMIT R-2)

10.

“ЕФТ-Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари

ECRB-BA-20201022-002

(EFTRiTE REMIT R-2)

11.

ЈП “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне” д.д. Мостар

ECRB-BA-20201023-001

(EPHZHB REMIT R-2)

12.

“ENERGY FINANCING TEAM” д.о.о. Билећа

ECRB-BA-20201023-002

(EFT REMIT R-R2)

13.

“Б.С.И.” д.о.о. Јајце

ECRB-BA-20201027-001

(BSI REMIT-R2)

14.

“Danske Commodities BH” д.о.о. Сарајево

ECRB-BA-20201028-001

(Danske REMIT-2)

15.

ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко

ECRB-BA-20201029-001

(Brčko REMIT-R2)

16.

“Електропријенос Босне и Херцеговине” а.д. Бања Лука

ECRB-BA-20201104-001

(Prenos REMIT-R2)

17.

“ГЕН-И” д.о.о. Сарајево

ECRB-BA-20201104-002

(GEN-I REMIT-R2)

18.

“F.L. WIND” д.о.о. Томиславград

ECRB-BA-20201106-001

(FL Wind REMIT-R2)

19.

“Petrol BH Oil Company” д.о.о. Сарајево

ECRB-BA-20201117-001

(Petrol BH Oil-R2)

20.

“ХЕП Eнергиja” д.о.о. Мостар

ECRB-BA-20201118-001

(HEP-REMIT-R2)

21.

“Г-Пeтрoл” д.о.о. Сарајево

ECRB-BA-20201118-002

(G-Pertol REMIT-R2)

 

Ажурирано 08.10.2021.

 
DERK © 2004-2021. Сва права придржана.