Dobrodošli na službenu stranicu DERK-a Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

DERK je osnovala Parlamentarna skupština BiH donošenjem Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije i imenovanjem članova Komisije.


 

269. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 269. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u srijedu, 8. decembra 2021. godine, sa početkom u 13,00 s [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarifu za rad nezavisnog operatora sistema i  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVOVA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarifne stavove za usluge distribucije elektr [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFE ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarifu za usluge prijenosa električne energi [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Pravnom licu “LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka, Odlukom Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) broj 05-14-2-165-11 [ ... ]


268. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 268. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u srijedu [ ... ]


267. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 267. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u utorak, [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 22.10.2021. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


266. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 266. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u srijedu [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Društvo “Winter Wind” d.o.o. Tomislavgrad zainteresirano je da obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Dr [ ... ]


265. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 265. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u srijedu [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZMJENA I DOPUNA TARIFNE METODOLOGIJE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u svom radu kontinuirano prati i podupire proces razvoja tržišta električne energije u [ ... ]


264. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju će održati 264. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II) u srijedu [ ... ]


263. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 263. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u srijedu [ ... ]


262. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 262. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u srijedu [ ... ]


261. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 261. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/Ⅱ) u četvrt [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 4.6.2021. godine omogućiti uvid javnosti u N [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


“B.S.I.” društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu ferolegurama, Jajce (pod skraćenom oznakom “B.S.I.” d.o.o. Jajce)  [ ... ]


260. REDOVNA SJEDNICA DERK-a


Državna regulatorna komisija za električnu energiju održat će 260. redovnu sjednicu u svom sjedištu (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II) u utorak,  [ ... ]


259. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 21. aprila 2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 259. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 26.3.2021. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


258. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 24. marta 2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 258. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu  [ ... ]


257. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 10. marta 2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 257. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog  [ ... ]


256. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 10. februara 2021. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 256. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od utorka 12.1.2021. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


255. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 29. decembra 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, održat će se 255. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


GEN-I d.o.o, Društvo za trgovinu i prodaju električne energije, Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK [ ... ]


254. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 9. decembra 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, održat će se 254. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će od [ ... ]


253. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 19. novembra 2020. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati 253. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 5.11.2020. godine omogućiti uvid javnost [ ... ]


252. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 11. novembra 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 252. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


251. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 4. novembra 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 251. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električn [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od srijede 28.10.2020. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 9.10.2020. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - INTERENERGO

“Interenergo” – Privredno društvo za energetski inženjering d.o.o. Sarajevo, podnijelo je blagovremeno Državnoj regulatornoj komisiji [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM - HEP ENERGIJA

HEP Energija društvo s ograničenom odgovornošću, sa sjedištem u Mostaru, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu ener [ ... ]


250. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 07. oktobra 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati 250. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električn [ ... ]


249. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 16. septembra 2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati 249. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje  [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 4.9.2020. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


248. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 3. septembra 2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati 248. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijet je zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti distribucije [ ... ]


247. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 28. jula 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  247. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


246. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 21.jula 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  246. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu en [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 3.7.2020. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


245. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 30.juna 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  245. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu en [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

“LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licenc [ ... ]


244. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.maja 2020. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  244. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


243. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 14.maja 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  243. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da je omogućen uvid javnosti u Nacrt pravilnika o cjelovitos [ ... ]


REMIT - CJELOVITOST I TRANSPARENTNOST VELEPRODAJNOG TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Odlukom Ministarskog vijeća Energetske zajednice broj D/2018/10/MC-EnC od 29. novembra 2018. godine, u acquis Energetske zajednice je uključena Ured [ ... ]


242. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 15.aprila 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  242. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


241. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 25.marta 2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  241. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu  [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 11. marta 2020. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave, donesen [ ... ]


240. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 11.03.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  240. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


239. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 12.02.2020. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  239. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 30.1.2020. godine omogućiti uvid javnost [ ... ]


238. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 29.01.2020. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  238. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od srijede 8.1.2020. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

INOZEMNI CENTAR TRGOVINE d.o.o. sa sjedištem u Širokom Brijegu (ICT d.o.o.) podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DE [ ... ]


237. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 31.12.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  237. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


236. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U petak, 27.12.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  236. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energ [ ... ]


235. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 18.12.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  235. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


“Petrol BH Oil Company” d.o.o. Sarajevo podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence z [ ... ]


234. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.11.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  234. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVOVA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će od [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će o [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFE ZA RAD NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I TARIFA ZA SISTEMSKU I POMOĆNE USLUGE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će [ ... ]


233. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 13.11.2019. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  233. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 1.11.2019. godine omogućiti uvid javnosti  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Pokreće se postupak ukidanja licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom registracijskog broja 05-28-12-118-19/18, [ ... ]


232. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 16.10.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  232. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od subote 7.9.2019. godine omogućiti uvid javnosti  [ ... ]


231. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 11.09.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  231. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Društvo Axpo BH d.o.o. Sarajevo je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj [ ... ]


230. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 24.07.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  230. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


229. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 27.06.2019. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  229. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


228. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 27.06.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  228. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


227. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 13.06.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  227. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresovane da će od srijede 22.5.2019. godine omogućiti uvid [ ... ]


226. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 16.05.2019. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  226. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


JAVNI OGLAS

Javni oglas o prodaji vozila putem javne prodaje-licitacije metodom prikupljanja zatvorenih pismenih ponuda zajedno sa Obrascem za ponudu mozete preuz [ ... ]


OBAVIJEST O NASTAVKU 208. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Nastavak dvije stotine osme redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju održat će se u srijedu 8. maja 2019. godine [ ... ]


225. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.03.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  225. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA AKTIVNOSTI NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA

Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini (NOS BiH) podnio je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavan [ ... ]


224. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 14.03.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  224. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


223. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.02.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  223. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


222. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 19.02.2019. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  222. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od subote 2.2.2019. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


221. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 24.01.2019. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  221. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresirane da će u utorak, 8. januara 2019. godine, omogućiti uvid j [ ... ]


220. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 17.01.2019. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  220. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

“EZPADA” d.o.o. Mostar podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djel [ ... ]


219. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 27.12.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  219. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


218. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 18.12.2018. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  218. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


217. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 20.11.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  217. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak određivanja tarif [ ... ]


216. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 07.11.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  216. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


215. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 19.09.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  215. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


214. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 29.08.2018. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  214. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


TARIFNI POSTUPCI

OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIF [ ... ]


DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.