Лиценце-Поднијети захтијеви Штампа

Листа поднијетих захтјева за издавање лиценце

 

Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Очекивано вријеме доношења одлуке о издавању лиценце

1.

05-28-12-469-1/18

“ЕЗПАДА” д.о.о. Мостар

Бискупа Чуле бб, Мостар

10.12.2018.

27.12.2018.

Међународна трговина електричном енергијом

Објављен нацрт одлукеЈавна расправа

 

2.

05-28-12-17-1/19

“Независни оператор система у Босни и Херцеговини”

Хифзи Бјелевца 17, Сарајево

10.1.2019.

 

Независни оператор система

Докомплетирање захтјева

 

  

 

Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva

Razlog podnošenja

Status

1.

05-28-12-85-1/18

GEN-I d.o.o. Sarajevo

Hamdije Kreševljakovića 7, Sarajevo

15.02.2018.

Promjena sjedišta i adrese

Postupak u toku

 
DERK © 2004-2019. Сва права придржана.