295. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију ће одржати 295. редовну сједницу у свом сједишту (Тузла, Ђорђа Михајловића 4/II) у уторак, 7. марта 2023. године, са почетком у 12,00 сати. Предложен је сљедећи дневни ред:

  1. Усвајање Записника 294. редовне сједнице одржане 22. фебруара 2023. године
  2. Доношење Закључка о ажурирању прилогâ Услова за коришћење лиценце за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије (Комунално Брчко)

Сjeдницa je oтвoрeнa зa jaвнoст. Зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу прaтити сjeдницу бeз прaвa дa у њeнoм рaду нeпoсрeднo учeствуjу.

 


 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.