293. РЕДОВНА СЈЕДНИЦА ДЕРК-А Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију ће одржати 293. редовну сједницу у свом сједишту (Тузла, Ђорђа Михајловића 4/II) у четвртак, 16. фебруара 2023. године, са почетком у 12,00 сати. Предложен је сљедећи дневни ред:

1. Усвајање Записника 292. редовне сједнице одржане 11. јануара 2023. године 2. Доношење одлукâ у поступку одређивања тарифних ставова за услуге дистрибуције електричне енергије и тарифних ставова за снабдијевање у оквиру универзалне услуге у Брчко Дистрикту БиХ

Сjeдницa je oтвoрeнa зa jaвнoст. Зaинтeрeсoвaнa лицa мoгу прaтити сjeдницу бeз прaвa дa у њeнoм рaду нeпoсрeднo учeствуjу.

 


 
DERK © 2004-2024. Сва права придржана.