Godišnji izvještaji 2016 Ispis

Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2016. godini razmatrano je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Izvješće je usvojeno
- na 45. sjednici Predstavničkog doma održanoj 10. svibnja 2017. godine, i
- na 29. sjednici Doma naroda održanoj 29. svibnja 2017. godine.Sa namjerom informiranja zainteresiranih osoba i šire javnosti, Državna regulatorna komisija za električnu energiju svake godine objavljuje godišnja financijska izvješća zajedno sa mišljenjem revizora o objektivnosti iskazanog financijskog položaja i rezultata poslovanja u prethodnoj godini.


Izvješće o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2016. godini razmatrano je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.Izvješće je usvojeno     na 45. sjednici Predstavničkog doma održanoj 10. svibnja 2017. godine, i     
The Work Regulatory Report of the State Electricity Regulatory Commission in 2016 was considered at the sessions of both Houses of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina. The report was adopted

    at the 45th session of the House of Representatives held on 10 May 2017, i
    
 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.