Registar trgovaca električnom energijom Ispis

U cilju praćenja jedinstvenog tržišta električne energije na području Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Pravilnikom o licencama Državne regulatorne komisije za električnu energiju (“Službeni glasnik BiH” broj 87/12 od 05.11.2012. godine) uveden je jedinstveni registar trgovaca električnom energijom sa licencom/dozvolom izdatom od strane regulatornih organa u BiH (DERK, RERS i FERK), a kojima je po osnovu izdate licence omogućena trgovina električnom energijom.


 
DERK © 2004-2023. Sva prava pridržana.