OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVAKA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVAKA ZA OPSKRBU U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE Ispis

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarifne stavke za usluge distribucije električne energije i tarifne stavke za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Postupak je pokrenut na temelju zahtjeva Javnog poduzeća “Komunalno Brčko” d.o.o., Brčko, kojim je zatraženo povećanje troškova distribucijske mrežarine od 15% za sve kategorije kupaca, kao i povećanje prosječne cijene opskrbe u okviru univerzalne usluge za 28%.

Na temelju sada raspoloživih i tijekom tarifnog postupka pribavljenih podataka, DERK će odrediti tarife, odnosno cijene distribucije električne energije izražene kroz tarifne stavke, koji služe za obračun i naplatu usluga distribucije od kupaca električne energije, kao i tarife, odnosno cijene električne energije izražene kroz tarifne stavke, koji služe za obračun i naplatu električne energije od kupaca električne energije koji se opskrbljuju u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH.

Tarifni postupak mora osigurati da tarife budu utemeljene na činjenicama i procjenama koje zadovoljavaju opća načela o formiranju tarifa i kriterije navedene u Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u BiH, Metodologiji za određivanje tarifa za opskrbu električnom energijom u okviru javne usluge u Brčko Distriktu BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu BiH.

Državna regulatorna komisija obavještava zainteresirane da imaju priliku do 10. siječnja 2023. godine ostvariti uvid u kompletnu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi s predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302 077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ). Zahtjev, odnosno raspoloživi podatci u postupku odobravanja tarifa bit će dostupni na web stranici DERK‑a www.derk.ba.


Istodobno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE

Odlučujuće činjenice u tarifnom postupku bit će utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u ponedjeljak, 30. siječnja 2023. godine, s početkom u 12:00 sati, u Dvorani za edukacije Direkcije za financije Brčko Distrikta BiH (Miroslava Krleže 1, Brčko).

Formalna javna rasprava je otvorena za javnost, ali prisutne osobe koje predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Osobe koje su zainteresirane da u svojstvu umješača sudjeluju u tarifnom postupku, uključujući i formalnu javnu raspravu, moraju dostaviti pisane zahtjeve DERK‑u do 10. siječnja 2023. godine. Status umješača može se dodijeliti osobi koja dokaže izravan interes za postupak odobrenja tarife, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.


 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.