OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Ispis

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 14.1.2022. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu “EURO-POWER” d.o.o. Tešanj.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u četvrtak 20.1.2022. godine sa početkom u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do petka 21.1.2022. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.