ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ Штампа


Државна регулаторна комисија за електричну енергију – ДЕРК обавјештава заинтересоване да ће у сриједу 27. априла 2016. године омогућити увид јавности у Нацрт правилника о прикључку.

Правилник о прикључку уређује поступак издавања услова за прикључак корисника, израде елабората, накнаде које корисници плаћају за прикључење, основе уговорних односа између корисника преносне мреже и Електропреноса БиХ, те поступак издавања одобрења за прикључење.

Правилник у основи задржава процедуре, институте и рјешења установљена Правилником о прикључку из 2008. године са каснијим измјенама и допунама, али их и усклађује са досадашњом праксом, или их слиједом покренутих иницијатива употпуњава како би побољшао простор за ефикаснију реализацију електроенергетских инфраструктурних пројеката за које је овај пропис капиталног значаја.

Заинтересована лица могу без накнаде добити припремљени Нацрт у сједишту ДЕРК-а, или исти преузети у електронској форми са интернет странице www.дерк.ба.

Усмени и писани коментари могу се дати на јавној расправи која ће бити одржана у сједишту ДЕРК-а у Тузли, Мишка Јовановића 4/II, у четвртак 5. маја 2016. године у 12:00 сати.

ДЕРК ће у разматрање узети и писане коментаре достављене на адресу ДЕРК-а најкасније до 20. маја 2016. године.

 
DERK © 2004-2019. Сва права придржана.