OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE Ispis

Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijet je zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti prijenosa električne energije u Bosni i Hercegovini.

Zahtjev je podnio “Elektroprijenos Bosne i Hercegovine”, akcionarsko društvo Banja Luka (u daljem tekstu Kompanija), osnovan u skladu sa Zakonom o osnivanju Kompanije za prijenos električne energije u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/04, 76/09 i 20/14). Djelatnosti Kompanije uključuju prijenos električne energije i djelatnosti vezane za prijenos, u skladu s članom 7. ovog zakona.

Kompanija je vlasnik desetogodišnje licence za obavljanje djelatnosti prijenosa električne energije čije trajanje istječe 31. januara 2023. godine.

Zahtjev će se rješavati u skladu sa pravilima i propisima DERK-a u postupku bez održavanja formalne rasprave. Zainteresirane strane mogu prigovoriti ovakvoj namjeri DERK-a.

Podnositelj zahtjeva za licencu je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnositelja da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini i Pravilnikom o licencama.

Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana Bosne iHercegovine, i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u Uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Europske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa DERK-a.

Osobe zainteresirane za stjecanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 28. septembra 2022. godine. Status umješača DERK može dodijeliti osobi koja dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja licence je definirana članom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare na zahtjev za izdavanje licence na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.