OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVOVA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE Ispis

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarifne stavove za usluge distribucije električne energije i tarifne stavove za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

Javnom preduzeću “Komunalno Brčko”, d.o.o. Brčko, na osnovu njegovog zahtjeva, odnosno sada raspoloživih i u toku tarifnog postupka pribavljenih podataka, bit će određene tarife, odnosno cijene distribucije električne energije izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu usluga distribucije od kupaca električne energije, kao i tarife, odnosno cijene električne energije izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i naplatu električne energije od kupaca električne energije koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH.

Tarifni postupak mora osigurati da tarife budu utemeljene na činjenicama i procjenama koje zadovoljavaju opća načela o formiranju tarifa i kriterije navedene u Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Metodologiji za određivanje tarifa za snabdijevanje električnom energijom u okviru javne usluge u Brčko Distriktu BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu BiH.

Državna regulatorna komisija obavještava zainteresirane da imaju priliku do 22. oktobra 2021. godine ostvariti uvid u kompletnu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302 077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ). Zahtjev, odnosno raspoloživi podaci u postupku odobravanja tarifa bit će dostupni na web stranici DERK-a www.derk.ba.

Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE

Odlučujuće činjenice u tarifnom postupku bit će utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u srijedu, 10. novembra 2021. godine, sa početkom u 12:00 sati, u Sali za edukacije Direkcije za finansije Brčko Distrikta BiH (Brčko, Ulica Miroslava Krleže broj 1).

Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja su zainteresirana da u svojstvu umješača učestvuju u tarifnom postupku, uključujući i formalnu javnu raspravu moraju dostaviti pisane zahtjeve DERK-u do 3. novembra 2021. godine. Status umješača može se dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak odobrenja tarife, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.