Međunarodna regulatorna saradnja Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je članica više međunarodnih asocijacija čije ciljeve, funkcije i ovlaštenja u oblasti regulacije tržišta energije prihvaća i u svojoj regulatornoj praksi podržava. DERK redovno prati, koristi ili u različitim vidovima participira u organima i aktivnostima posebno slijedećih asocijacija:Regulatorni odbor Energetske zajednice (ECRB) je uspostavljen u skladu sa članom 58. Ugovora o uspostavi Energetske zajednice, kao jedna od institucija Energetske zajednice. ECRB čine predstavnici državnih regulatornih tijela Ugovornih strana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*, Makedonija, Moldavija, Srbija i Ukrajina) i Evropska unija, koju predstavlja Evropska komisija, uz pomoć po jednog regulatora iz zemalja učesnica iz EU, te jednog predstavnika Agencije za saradnju energetskih regulatora (ACER). ECRB razmatra pitanja regulatorne saradnje i ima ključnu ulogu u radu proširenog tržišta..
Regionalna asocijacija energetskih regulatora (ERRA) je dobrovoljna organizacija nezavisnih regulatornih tijela za energiju centralne i istočne Evrope i novih nezavisnih država u regiji. ERRA ima 23 punopravna člana i tri pridružena člana iz regije. U radu ERRA-e djeluje i šest pridruženih članova van regije, uključujući Nacionalnu asocijacija regulatornih komisija SAD (National Association of Regulatory Utility Commissioners).

Ciljevi ERRA-e su poboljšanje reguliranja energetskih djelatnosti u zemljama članicama, podsticanje razvoja nezavisnih i stabilnih regulatora, poboljšanje saradnje između regulatora, razmjena informacija, istraživačkog rada i iskustva između članova, bolji pristup informacijama o svjetskom iskustvu u reguliranju energetskih djelatnosti.


medreg logo 2013

Mediteranski energetski regulatori (MEDREG)  su neprofitna organizacija koja okuplja energetske regulatore iz sljedećih zemalja: Albanije, Alžira, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Egipta, Francuske, Grčke, Hrvatske, Italije, Izraela, Jordana, Kipra, Malte, Maroka, Palestinske uprave, Portugala, Slovenije, Španije, Tunisa i Turske.
U cilju unapređenja jasnog, stabilnog i usklađenog pravnog i regulatornog okvira, Asocijacija ima podršku Evropske unije, regulatora zemalja članica i CEER-a (Vijeće evropskih energetskih regulatora).
ICER

Međunarodna konfederacija energetskih regulatora (ICER) je dobrovoljni okvir za saradnju energetskih regulatora na svjetskom nivou. Cilj ICER-a je da poboljša informiranost javnosti i kreatora političkih odluka, kao i razumijevanja reguliranja energije, i njegove uloge u rješavanju širokog spektra socio-ekonomskih, okolišnih i tržišnih pitanja. Preko 200 regulatornih tijela sa šest kontinenata ostvaruje članstvo u ICER-u.


 
DERK © 2004-2017. Sva prava pridržana.