Licence-Podnijeti zahtijevi Štampaj

Lista podnijetih zahtjeva za izdavanje licence


Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Očekivano vrijeme donošenja odluke o izdavanju licence

1.

05-28-12-207-1/17

HSE BH d.o.o. Sarajevo

Alije Isakovića 1 Sarajevo

6.6.2017.

28.6.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Objavljen nacrt odluke – Javna rasprava

III kvartal 2017.

2.

05-28-12-223-1/17

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko Distrikt BiH

Studentska 13, Brčko Distrikt BiH

27.6.2017.

26.7.2017.

Trgovina i snabdijevanje električnom energijom na teritoriji BiH

Prikupljanje komentara javnosti na zahtjev i zahtjeva za sticanje statusa umješača


3.

05-28-12-228-1/17

“EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari

Stanari bb

30.6.2017.

26.7.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Prikupljanje komentara javnosti na zahtjev i zahtjeva za sticanje statusa umješača


4

05-28-12-255-1/17

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Mile Budaka 106 A, Mostar

24.7.2017.


Međunarodna trgovina električnom energijom

Utvrđivanje kompletnost zahtjeva


5

05-28-12-265-1/17

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

4.8.2017.


Međunarodna trgovina električnom energijom

Utvrđivanje kompletnost zahtjeva

• Pregled podnijetih zahtjeva za izdavanje licence podnesenih Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske
• Pregled podnijetih zahtjeva za izdavanje licence podnesenih Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH

 
DERK © 2004-2017. Sva prava pridržana.