Licence-Podnijeti zahtijevi Štampaj

Lista podnijetih zahtjeva za izdavanje licence

 

Registarski broj

Naziv podnosioca zahtjeva

Mjesto i adresa podnosioca zahtjeva

Datum prijema zahtjeva

Datum utvrđivanja kompletnosti

Djelatnost za koju se traži licenca

Status

Očekivano vrijeme donošenja odluke o izdavanju licence

1.

05-28-12-255-1/17

JP “Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne” d.d. Mostar

Mile Budaka 106 A, Mostar

24.7.2017.

23.8.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

U procesu javne rasprave

 

2.

05-28-12-265-1/17

MH “Elektroprivreda Republike Srpske” – Matično preduzeće, a.d. Trebinje

Stepe Stepanovića bb, Trebinje

4.8.2017.

23.8.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

U procesu javne rasprave

 

3.

05-28-12-275-5/17

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo

Vilsonovo šetalište 15, Sarajevo

30.8.2017.

7.9.2017.

Međunarodna trgovina električnom energijom

Utvrđivanje Nacrta odluke o izdavanju licence

 

 
 • Pregled podnijetih zahtjeva za izdavanje licence podnesenih Regulatornoj komisiji za energetiku Republike Srpske
• Pregled podnijetih zahtjeva za izdavanje licence podnesenih Regulatornoj komisiji za energiju u Federaciji BiH

 
DERK © 2004-2017. Sva prava pridržana.