OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA - ELEKTROPRIJENOS BIH Štampaj


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odrediti tarife za usluge prijenosa električne energije.

“Elektroprijenosu Bosne i Hercegovine” a.d. Banja Luka,na osnovu njegovog zahtjeva, odnosno sada raspoloživih i u toku tarifnog postupka pribavljenih podataka, bit će određeni prihodi i rashodi, kao i troškovi koje će ovaj regulirani subjekat zaračunavati u tarifama za usluge koje pruža.

Tarifni postupak mora osigurati da odobrene tarife budu utemeljene na procjenama koje zadovoljavaju opća načela o formiranju tarifa i kriterije navedene u Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Metodologiji za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge i drugim aktima.

Državna regulatorna komisija obavještava zainteresirane da imaju priliku do 11. januara 2018. godine ostvariti uvid u kompletnu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035/302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli ). Zahtjev odnosno raspoloživi podaci u postupku odobravanja tarifa bit će dostupni na web stranici DERK-a www.derk.ba.

 

Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNEJAVNERASPRAVE

Odlučujuće činjenice u tarifnom postupku bit će utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u četvrtak18. januara 2018. godine sa početkom u 11,00 sati, u Kongresnoj sali Hotela “Tuzla” u Tuzli.

Formalna rasprava je otvorena za javnost ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja su zainteresirana da u svojstvu umješača učestvuju u postupku formalne javne rasprave moraju dostaviti pisane zahtjeve DERK-u do 26. decembra 2017. godine. Status umješača može se dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak odobrenja tarife, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.