Dobrodošli na službenu stranicu DERK-a Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

DERK je osnovala Parlamentarna skupština BiH donošenjem Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije i imenovanjem članova Komisije.


 

187. REDOVNA SJEDNICA DERK-a


U ponedjeljak, 31.10.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  187. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) sa predloženim slijedećim dnevn [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST

OBAVIJEST ZA JAVNOST o pokretanju postupka određivanja tarifnih stavova za usluge distribucije električne energije  i tarifnih stavova za snabdijevanje električnom energijom u okviru un [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 9.7.2016. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju privremene licence za obav [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


G-Petrol d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električn [ ... ]


OBAVIJEST ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE

VI ODLUČUJETE! Odvojite 5 minuta da upoznate vaša prava koja imate kao kupac električne energije!


186. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 28.09.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  186. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


185. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U utorak, 30.08.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  185. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


184. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U ponedjeljak, 08.08.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  184. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


2. VANREDNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 28.07.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  2. vanredna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu en [ ... ]


183. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 21.07.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  183. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O NASTAVKU 178. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

 
Nastavak stosedamdesetosme redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju, započete i prekinute 30. marta 2016.  [ ... ]


182. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 29.juna 2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  182. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


181. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 28.06.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  181. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će od ponedjeljka 30.5.2016. godine omogućiti uvid javno [ ... ]


180. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 26.05.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  180. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresovane da će u srijedu 27. aprila 2016. godine omogućiti uvid ja [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


“Prvo plinarsko društvo” d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privre [ ... ]


179. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U ponedjeljak, 25.04.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  179. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će od 30. marta 2016. godine omogućiti uvid javnosti u N [ ... ]


178. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 30.03.2016. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  178. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


177. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 24.03.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  177. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 27.2.2016. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


176. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 03.03.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  176. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog  [ ... ]


175. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 25.02.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  175. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE


Repower Adria, d.o.o. Sarajevo vlasnik je licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja mu je dodijeljena odluko [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo Vitol Adriatik d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privremene l [ ... ]


174. REDOVNA SJEDNICA

U srijedu, 27.01.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  174. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

DERK DONIO ODLUKE U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA
Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 29. decembra 2015. god [ ... ]


1. VANREDNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 30.12.2015. godine, sa početkom u 09,00 sati, će se održati  1. vanredna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


173. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 29.12.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  173. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

 Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 23. decembra 2015. godine omogućiti u [ ... ]


172. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 15.12.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  172. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


171. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 08.12.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  171. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 21. 11. 2015. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


170. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 26.11.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  170. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA PO ZAHTJEVU NOS-a BiH

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odredi [ ... ]


169. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 18.11.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  169. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

GEN-I d.o.o, Društvo za trgovinu i prodaju električne energije, Sarajevo zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine elekt [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU KREIRANJA I DONOŠENJA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LICENCAMA

Pravilnik o licencama (“Službeni glasnik BiH”, broj 87/12) definira djelatnosti za čije je obavljanje potrebna licenca, uvjete za obavljanje l [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u četvrtak 29. oktobra 2015. godine omogućiti uvid j [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zb [ ... ]


168. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 28.10.2015. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  168. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 2.10.2015. godine omogućiti uvid javnosti u N [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo HEP-Trade d.o.o. Mostar, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državno [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u četvrtak 24.9.2015. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


167. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 29.09.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  167. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA VLASTITE POTREBE

Društvo “Steelmin BH” d.o.o. Jajce zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potre [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 11. septembra 2015. godine omogućiti uvid jav [ ... ]


166. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 09.09.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  166. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


165. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 26.08.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  165. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

“EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za i [ ... ]


164. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 28.07.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  164. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “Interenergo” d.o.o. Sarajevo zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je [ ... ]


163. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 30.06.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  163. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


162. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 24.06.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  162. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST

U  srijedu 24. 06. 2015. godine, sa početkom u 12.00 sati, će se održati  162. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

DERK DONIO ODLUKU O TARIFI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I ODOBRIO NOVA TRŽIŠNA PRAVILA
Na sjednici Državne regulatorne komisije za električn [ ... ]


OBAVIJEST O NASTAVKU 160. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Nastavak stošezdesete redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju, započete i prekinute 7. maja 2015. godine, održat će [ ... ]


161. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 21.05.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  161. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O DOPUNI DNEVNOG REDA 160. REDOVNE SJEDNICE DERK-a

Stošezdeseta redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju, zakazana za četvrtak 07. 05. 2015. godine u 12,00 sati, održat [ ... ]


160. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 07.05.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  160. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


159. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 23.04.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  159. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


158. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 02.04.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  158. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odredit [ ... ]


OBAVIJEST O DOPUNI DNEVNOG REDA 157. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Stopedesetsedma redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju, zakazana za srijedu 18. marta 2015. godine u 11,00 sati, održ [ ... ]


157. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 18.03.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  157. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O IZMJENI TERMINA ODRŽAVANJA 156. REDOVNE SJEDNICE DERK-a

Stopedesetšesta redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju, zakazana za srijedu, 25. februara 2015. godine u 12,00 s [ ... ]


156. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 25.02.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  156. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 4. februara 2015. godine omogućiti uvid jav [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 31.1.2015. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


155. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 28.01.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  155. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


Odluke donešene na 153. i 154. sjednici DERK-a

Na 153. redovnoj sjednici DERK-a, koja je održana 29. decembra 2014. godine, donešene su:
Odluka o tarifi za rad nezavisnog operatora sistema
O [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 29. decembra 2014. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave do [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “PETROL BH OIL COMPANY” d.o.o. Sarajevo je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbo [ ... ]


154. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 30.12.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  154. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


153. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U ponedjeljak, 29.12.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  153. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


152. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 18.12.2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  152. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo PROENERGY d.o.o. Mostar je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će od nedjelje 7.12.2014. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


151. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 27.11.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  151. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Korlea d.o.o. Mostar vlasnik je licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja mu je dodijeljena odlukom Državne [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA MEDIJE - ODOBREN DUGOROČNI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE ZA PERIOD 2014. – 2023. GODINA

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 20. novembra 2014. godine u Tuzli, odobren je Dugoročni plan razvoj [ ... ]


ODLUKA O PRIVREMENOM UREĐENJU NAČINA OBEZBJEĐENJA I PRUŽANJA POMOĆNIH USLUGA I BALANSIRANJA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE

DERK je 18.11.2014. godine na svojoj 149. sjednici usvojio Odluku o privremenom uređenju načina obezbjeđenja i pružanja pomoćnih usluga i balansi [ ... ]


ODLUKA O ODOBRENJU PRAVILA ZA DODJELU PREKOGRANIČNIH PRENOSNIH KAPACITETA

DERK je 18.11.2014. godine na svojoj 149. sjednici usvojio Odluku o odobrenju pravila za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta. Ovom odlukom od [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST O POKRETANJU POSTUPKA ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVOVA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objekti [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA ZA RAD NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I POMOĆNE USLUGE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odredi [ ... ]


150. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 20.11.2014. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  150. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


149. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 18.11.2014. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  148. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST O KREIRANJU I DONOŠENJU PRAVILA I PROPISA VEZANIH ZA DJELATNOST SNABDIJEVANJA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Državna regulatorna komisija za električnu energiju na sjednici održanoj 06. novembra 2014. godine je donijela:
Metodologiju za određivanje tarifa  [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 5.11.2014. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


148. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 06.11.2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  148. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA SOPSTVENE POTREBE

“Aluminij” dioničko društvo Mostar (pod skraćenom oznakom “Aluminij” d.d. Mostar, u daljem tekstu Društvo) zainteresirano je da i dalje ob [ ... ]


147. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U ponedjeljak, 03.11.2014. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  147. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


146. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 16.10.2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  146. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU KREIRANJA I DONOŠENJA PRAVILA I PROPISA VEZANIH ZA DJELATNOST SNABDIJEVANJA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

U skladu obavezama i ovlaštenjima da stvara uvjete za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom i omoguć [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 04. 10. 2014. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


145. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 02.10.2014. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  145. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA SOPSTVENE POTREBE

“B.S.I.” Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu ferolegurama, Jajce (pod skraćenom oznakom “B.S.I.” d.o.o. Jajce,  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “EL-EN SOLUTIONS” d.o.o. Banja Luka zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog č [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 5. 9. 2014. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


144. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 11.09.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  144. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


143. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 28.08.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  143. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


ODLUKA O TARIFAMA ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju je na sjednici održanoj 30. jula 2014. godine usvojila Odluku o tarifama za usluge prijenosa el [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. Banja Luka je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, z [ ... ]


139. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U srijedu, 30.07.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  139. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo Axpo BH d.o.o. Sarajevo je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj [ ... ]


142. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U srijedu, 23.07.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  142. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA IZRADU TARIFA ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE, NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I POMOĆNE USLUGE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju je na sjednici održanoj 16.7.2014. godine usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Metodologije z [ ... ]


USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU DERK-a u 2013. GODINI


Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2013. godini, usvojen je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bos [ ... ]


141. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U srijedu, 16.07.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  141. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


140. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U ponedjeljak, 30.06.2014. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  140. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za ele [ ... ]


POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA KONKURENCIJSKIM VIJEĆEM BIH

U Sarajevu je 28. maja 2014. godine potpisan Memorandum o saradnji Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Državne regulatorne komisije za elek [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

SAŽETAKOdluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne  [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

SAŽETAKOdluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i p [ ... ]


138. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 22.05.2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  138. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ O RADU U 2013. GODINI

Objavljujemo Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2013. godini.
Izvještaj je strukturiran tako da sadržajno da [ ... ]


137. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U utorak, 29.04.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  137. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odredit [ ... ]


136. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U utorak, 22.04.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  136. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


135. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 10. 04. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  135. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će u četvrtak 3. 4. 2014. godine omogućiti uvid javnost [ ... ]


UTVRĐEN KONCEPT POMOĆNIH USLUGA ZA BALANSIRANJE EES BIH

Koncept pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine utvrđen je odlukom DERK-a broj 04-02-1-308-19/13 od 26. marta [ ... ]


134. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U srijedu, 26. 03. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  134. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


133. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U srijedu, 19. 03. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  133. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

“KTG Zenica” d.o.o. Zenica, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje [ ... ]


132. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U srijedu, 26. 02. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  132. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 12. 2. 2014. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


131. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U utorak, 11. 02. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  131. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu en [ ... ]


130. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 23. 01. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  130. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


129. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U petak, 27. 12. 2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  129. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

EZPADA d.o.o. Mostar je zainteresirana da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatorno [ ... ]


128. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U ponedjeljak, 23. 12. 2013. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  128. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


127. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U srijedu, 18. 12. 2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  127. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


126. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 5. decembra 2013. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  126. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


125. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U srijedu, 27. 11. 2013. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  125. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 15. 11. 2013. godine omogućiti uvid javnosti  [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA ZA RAD NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I POMOĆNE USLUGE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odredi [ ... ]


124. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 14. 11. 2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  124. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 18. oktobra 2013. godine omogućiti u [ ... ]


123. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 17. 10. 2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  123. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

HEP-Trade d.o.o. Mostar, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privremene licence za obavlj [ ... ]


122. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 03. 10. 2013. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  122. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

Na osnovu člana 4.3 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 7 [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

“Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privreme [ ... ]


121. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 12. septembra 2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  121. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elekt [ ... ]


120. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 05. septembra 2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  120. redovna sjednica Državne regulatorne komisije  [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u utorak 13. augusta 2013. godine omogućiti uvid javn [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u četvrtak 1. augusta 2013. godine omogućiti uvid ja [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST

OBAVIJEST ZA JAVNOST o pokretanju postupka određivanja tarifnih stavova za usluge distribucije električne energije  i tarifnih stavova za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH   Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK ) je nezavisna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparent­nosti i ravnopravnosti, i ima jurisdikcije i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribu­cijom i snabdijevanjem električnom energijom u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.
DERK je na sjednici održanoj 21. jula 2016. godine, utvrdio da je zahtjev koji je podnijela regulisana kompanija JP “Komunalno Brčko” d.o.o. Brčko za određivanje tarifnih stavova za usluge distribucije električne energije kao i tarifnih stavova za snabdijevanje električnom energijom u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu BiH, kompletan.
Tarifni zahtjev će biti rješavan u skladu sa kriterijima navedenim u Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH, Pravilnikom o tarifnom postupku, Metodologiji za određivanje tarifa za snabdijevanje električnom energijom u okviru javne usluge u Brčko Distriktu BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge distribucije električne energije u Brčko Distriktu BiH.
DERK će u razmatranju zahtjeva u najvećoj mogućoj mjeri poštovati osnovna načela koja propisuju da će tarife biti pravedne i razumne, ravnopravne, utemeljene na objektivnim kriterijima, zasnovane na opravdanim troškovima i određene na transparentan način.
Državna regulatorna komisija obavještava zainteresirane da imaju priliku do 4. augusta 2016. godine ostvariti uvid u kompletnu podnijetu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi sa predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla [ ... ]


DERK © 2004-2016. Sva prava pridržana.