Dobrodošli na službenu stranicu DERK-a Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

DERK je osnovala Parlamentarna skupština BiH donošenjem Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije i imenovanjem članova Komisije.


 

193. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 26.01.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  193. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) sa predloženim slijedećim dnevnim [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 22. decembra 2016. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave, donesene su odluke o tarifama za distribuciju i snabdije [ ... ]


CEER IZRAŽAVA DOBRODOŠLICU BOSNI I HERCEGOVINI

Prenosimo saopćenje za štampu Vijeća evropskih energetskih regulatora (CEER) preuzeto sa web stranice CEER-a:   Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK1) Bosne i Hercegov [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odrediti tarife za usluge prijenosa električne energi [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA PO ZAHTJEVU NOS-a BIH


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarife po zahtjevu Nezavisnog operatora sistema [ ... ]


OBAVIJEST ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE

VI ODLUČUJETE! Odvojite 5 minuta da upoznate vaša prava koja imate kao kupac električne energije!


...

  192. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 28.decembra 2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  192. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


  191. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 22.decembra 2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  191. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


  190. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 15.decembra 2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  190. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST O PROVOĐENJU SKRAĆENOG POSTUPKA

  Elektroprijenos Bosne i Hercegovine, Banja Luka i JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Mostar podnijeli su Državnoj regulatornoj komis [ ... ]


  189. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 30.novembra 2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  189. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

  U skladu sa članom 4.3 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br [ ... ]


  DOPUNA DNEVNOG REDA 188. REDOVNE SJEDNICE DERK-a

  Predloženi Dnevni red 188. redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju koja će se održati u srijedu 16. novembra 2016. g [ ... ]


  188. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 16.11.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  188. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TEHNIČKE RASPRAVE

  U postupku kreiranja i donošenja Pravilnika o priključku, Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane d [ ... ]


  187. REDOVNA SJEDNICA DERK-a


  U ponedjeljak, 31.10.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  187. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


  186. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 28.09.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  186. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  185. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U utorak, 30.08.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  185. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  184. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U ponedjeljak, 08.08.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  184. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST

  OBAVIJEST ZA JAVNOST o pokretanju postupka određivanja tarifnih stavova za usluge distribucije električne energije  i tarifnih stavova za [ ... ]


  2. VANREDNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 28.07.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  2. vanredna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu en [ ... ]


  183. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 21.07.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  183. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 9.7.2016. godine omogućiti uvid javnosti u N [ ... ]


  OBAVIJEST O NASTAVKU 178. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

   
  Nastavak stosedamdesetosme redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju, započete i prekinute 30. marta 2016.  [ ... ]


  182. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 29.juna 2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  182. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  181. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U utorak, 28.06.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  181. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će od ponedjeljka 30.5.2016. godine omogućiti uvid javno [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


  G-Petrol d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privremene licence za obavl [ ... ]


  180. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 26.05.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  180. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


  Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresovane da će u srijedu 27. aprila 2016. godine omogućiti uvid ja [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


  “Prvo plinarsko društvo” d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privre [ ... ]


  179. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U ponedjeljak, 25.04.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  179. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će od 30. marta 2016. godine omogućiti uvid javnosti u N [ ... ]


  178. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 30.03.2016. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  178. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  177. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 24.03.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  177. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 27.2.2016. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


  176. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 03.03.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  176. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo “Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog  [ ... ]


  175. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 25.02.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  175. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE


  Repower Adria, d.o.o. Sarajevo vlasnik je licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja mu je dodijeljena odluko [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo Vitol Adriatik d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privremene l [ ... ]


  174. REDOVNA SJEDNICA

  U srijedu, 27.01.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  174. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  DERK DONIO ODLUKE U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA
  Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 29. decembra 2015. god [ ... ]


  1. VANREDNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 30.12.2015. godine, sa početkom u 09,00 sati, će se održati  1. vanredna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  173. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U utorak, 29.12.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  173. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

   Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 23. decembra 2015. godine omogućiti u [ ... ]


  172. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U utorak, 15.12.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  172. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  171. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U utorak, 08.12.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  171. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 21. 11. 2015. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


  170. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 26.11.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  170. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA PO ZAHTJEVU NOS-a BiH

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odredi [ ... ]


  169. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 18.11.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  169. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  GEN-I d.o.o, Društvo za trgovinu i prodaju električne energije, Sarajevo zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine elekt [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU KREIRANJA I DONOŠENJA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LICENCAMA

  Pravilnik o licencama (“Službeni glasnik BiH”, broj 87/12) definira djelatnosti za čije je obavljanje potrebna licenca, uvjete za obavljanje l [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u četvrtak 29. oktobra 2015. godine omogućiti uvid j [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo “Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zb [ ... ]


  168. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 28.10.2015. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  168. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 2.10.2015. godine omogućiti uvid javnosti u N [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo HEP-Trade d.o.o. Mostar, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državno [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u četvrtak 24.9.2015. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


  167. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U utorak, 29.09.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  167. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA VLASTITE POTREBE

  Društvo “Steelmin BH” d.o.o. Jajce zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potre [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 11. septembra 2015. godine omogućiti uvid jav [ ... ]


  166. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 09.09.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  166. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  165. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 26.08.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  165. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za i [ ... ]


  164. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U utorak, 28.07.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  164. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo “Interenergo” d.o.o. Sarajevo zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je [ ... ]


  163. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U utorak, 30.06.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  163. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  162. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 24.06.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  162. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST

  U  srijedu 24. 06. 2015. godine, sa početkom u 12.00 sati, će se održati  162. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

  DERK DONIO ODLUKU O TARIFI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I ODOBRIO NOVA TRŽIŠNA PRAVILA
  Na sjednici Državne regulatorne komisije za električn [ ... ]


  OBAVIJEST O NASTAVKU 160. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

  Nastavak stošezdesete redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju, započete i prekinute 7. maja 2015. godine, održat će [ ... ]


  161. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 21.05.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  161. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST O DOPUNI DNEVNOG REDA 160. REDOVNE SJEDNICE DERK-a

  Stošezdeseta redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju, zakazana za četvrtak 07. 05. 2015. godine u 12,00 sati, održat [ ... ]


  160. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 07.05.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  160. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  159. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 23.04.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  159. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  158. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 02.04.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  158. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odredit [ ... ]


  OBAVIJEST O DOPUNI DNEVNOG REDA 157. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

  Stopedesetsedma redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju, zakazana za srijedu 18. marta 2015. godine u 11,00 sati, održ [ ... ]


  157. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 18.03.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  157. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  OBAVIJEST O IZMJENI TERMINA ODRŽAVANJA 156. REDOVNE SJEDNICE DERK-a

  Stopedesetšesta redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju, zakazana za srijedu, 25. februara 2015. godine u 12,00 s [ ... ]


  156. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 25.02.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  156. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 4. februara 2015. godine omogućiti uvid jav [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 31.1.2015. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


  155. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U srijedu, 28.01.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  155. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  Odluke donešene na 153. i 154. sjednici DERK-a

  Na 153. redovnoj sjednici DERK-a, koja je održana 29. decembra 2014. godine, donešene su:
  Odluka o tarifi za rad nezavisnog operatora sistema
  O [ ... ]


  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

  Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 29. decembra 2014. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave do [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo “PETROL BH OIL COMPANY” d.o.o. Sarajevo je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbo [ ... ]


  154. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U utorak, 30.12.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  154. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  153. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U ponedjeljak, 29.12.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  153. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


  152. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 18.12.2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  152. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo PROENERGY d.o.o. Mostar je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će od nedjelje 7.12.2014. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


  151. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 27.11.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  151. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Korlea d.o.o. Mostar vlasnik je licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja mu je dodijeljena odlukom Državne [ ... ]


  SAOPŠTENJE ZA MEDIJE - ODOBREN DUGOROČNI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE ZA PERIOD 2014. – 2023. GODINA

  Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 20. novembra 2014. godine u Tuzli, odobren je Dugoročni plan razvoj [ ... ]


  ODLUKA O PRIVREMENOM UREĐENJU NAČINA OBEZBJEĐENJA I PRUŽANJA POMOĆNIH USLUGA I BALANSIRANJA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE

  DERK je 18.11.2014. godine na svojoj 149. sjednici usvojio Odluku o privremenom uređenju načina obezbjeđenja i pružanja pomoćnih usluga i balansi [ ... ]


  ODLUKA O ODOBRENJU PRAVILA ZA DODJELU PREKOGRANIČNIH PRENOSNIH KAPACITETA

  DERK je 18.11.2014. godine na svojoj 149. sjednici usvojio Odluku o odobrenju pravila za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta. Ovom odlukom od [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST O POKRETANJU POSTUPKA ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVOVA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BIH

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objekti [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA ZA RAD NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I POMOĆNE USLUGE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odredi [ ... ]


  150. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 20.11.2014. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  150. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  149. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U utorak, 18.11.2014. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  148. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST O KREIRANJU I DONOŠENJU PRAVILA I PROPISA VEZANIH ZA DJELATNOST SNABDIJEVANJA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju na sjednici održanoj 06. novembra 2014. godine je donijela:
  Metodologiju za određivanje tarifa  [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 5.11.2014. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


  148. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U četvrtak, 06.11.2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  148. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA SOPSTVENE POTREBE

  “Aluminij” dioničko društvo Mostar (pod skraćenom oznakom “Aluminij” d.d. Mostar, u daljem tekstu Društvo) zainteresirano je da i dalje ob [ ... ]


  147. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U ponedjeljak, 03.11.2014. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  147. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


  146. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U četvrtak, 16.10.2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  146. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU KREIRANJA I DONOŠENJA PRAVILA I PROPISA VEZANIH ZA DJELATNOST SNABDIJEVANJA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

  U skladu obavezama i ovlaštenjima da stvara uvjete za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom i omoguć [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 04. 10. 2014. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


  145. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U četvrtak, 02.10.2014. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  145. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA SOPSTVENE POTREBE

  “B.S.I.” Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu ferolegurama, Jajce (pod skraćenom oznakom “B.S.I.” d.o.o. Jajce,  [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo “EL-EN SOLUTIONS” d.o.o. Banja Luka zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog č [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 5. 9. 2014. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


  144. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U četvrtak, 11.09.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  144. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


  143. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U četvrtak, 28.08.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  143. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  ODLUKA O TARIFAMA ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju je na sjednici održanoj 30. jula 2014. godine usvojila Odluku o tarifama za usluge prijenosa el [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo “COMSAR ENERGY TRADING” d.o.o. Banja Luka je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, z [ ... ]


  139. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U srijedu, 30.07.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  139. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo Axpo BH d.o.o. Sarajevo je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj [ ... ]


  142. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U srijedu, 23.07.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  142. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA METODOLOGIJE ZA IZRADU TARIFA ZA USLUGE PRIJENOSA ELEKTRIČNE ENERGIJE, NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I POMOĆNE USLUGE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju je na sjednici održanoj 16.7.2014. godine usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Metodologije z [ ... ]


  USVOJEN IZVJEŠTAJ O RADU DERK-a u 2013. GODINI


  Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2013. godini, usvojen je na sjednicama oba doma Parlamentarne skupštine Bos [ ... ]


  141. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U srijedu, 16.07.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  141. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  140. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

  U ponedjeljak, 30.06.2014. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  140. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za ele [ ... ]


  POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SA KONKURENCIJSKIM VIJEĆEM BIH

  U Sarajevu je 28. maja 2014. godine potpisan Memorandum o saradnji Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine i Državne regulatorne komisije za elek [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

  SAŽETAKOdluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne  [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

  SAŽETAKOdluke o izmjenama i dopunama Metodologije za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i p [ ... ]


  138. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U četvrtak, 22.05.2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  138. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBJAVLJEN IZVJEŠTAJ O RADU U 2013. GODINI

  Objavljujemo Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2013. godini.
  Izvještaj je strukturiran tako da sadržajno da [ ... ]


  137. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U utorak, 29.04.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  137. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odredit [ ... ]


  136. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U utorak, 22.04.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  136. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


  135. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U četvrtak, 10. 04. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  135. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će u četvrtak 3. 4. 2014. godine omogućiti uvid javnost [ ... ]


  UTVRĐEN KONCEPT POMOĆNIH USLUGA ZA BALANSIRANJE EES BIH

  Koncept pomoćnih usluga za balansiranje elektroenergetskog sistema Bosne i Hercegovine utvrđen je odlukom DERK-a broj 04-02-1-308-19/13 od 26. marta [ ... ]


  134. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U srijedu, 26. 03. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  134. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  133. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U srijedu, 19. 03. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  133. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  “KTG Zenica” d.o.o. Zenica, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence za obavljanje [ ... ]


  132. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U srijedu, 26. 02. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  132. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 12. 2. 2014. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


  131. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U utorak, 11. 02. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  131. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu en [ ... ]


  130. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U četvrtak, 23. 01. 2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  130. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


  129. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U petak, 27. 12. 2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  129. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  EZPADA d.o.o. Mostar je zainteresirana da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatorno [ ... ]


  128. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U ponedjeljak, 23. 12. 2013. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  128. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


  127. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U srijedu, 18. 12. 2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  127. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


  126. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U četvrtak, 5. decembra 2013. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  126. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


  125. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U srijedu, 27. 11. 2013. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  125. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 15. 11. 2013. godine omogućiti uvid javnosti  [ ... ]


  OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA ZA RAD NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I POMOĆNE USLUGE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odredi [ ... ]


  124. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U četvrtak, 14. 11. 2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  124. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


  OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 18. oktobra 2013. godine omogućiti u [ ... ]


  123. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

  U četvrtak, 17. 10. 2013. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  123. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


  DERK © 2004-2017. Sva prava pridržana.