Dobrodošli na službenu stranicu DERK-a Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna i neprofitna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objektivnosti, transparentnosti i ravnopravnosti, i ima nadležnosti i odgovornosti nad prijenosom električne energije, operacijama prijenosnog sistema i međunarodnom trgovinom električnom energijom, kao i nad proizvodnjom, distribucijom i snabdijevanjem kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine.

DERK je osnovala Parlamentarna skupština BiH donošenjem Zakona o prijenosu, regulatoru i operateru sistema električne energije i imenovanjem članova Komisije.


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH
Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je na sjednici  održanoj 27. decembra 2017. g [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA - ELEKTROPRIJENOS BIH


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odrediti tarife za usluge prijenosa električne energi [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA - NOS BIH


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom, pokrenula je postupak određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa [ ... ]


PLAN NABAVKI ZA 2018. GODINU

Plan nabavki za 2018. godinu je donesen na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 25. 10. 2017. godine. Ispunjavajući svoje zakonske obaveze Državna regulatorna ko [ ... ]


205. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 27.12.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  205. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Društvo Vitol Adriatik d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog  [ ... ]


204. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 14.12.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  204. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom, pokrenula je postupak određiv [ ... ]


203. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 22.11.2017. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  203. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

  Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da se u petak 27.10.2017. godine, na uvid i komentare [ ... ]


202. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 02.11.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  202. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST O POKRETANJU POSTUPKA ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVOVA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BIH


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK ) je nezavisna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima obje [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTIH JAVNIH RASPRAVA O NACRTIMA ODLUKA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da se u petak 6. oktobra 2017. godine, na uvid i komentare ja [ ... ]


201. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 11.10.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  201. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je utvrdila kompletnost zahtjeva za izdavanje licence za djelatnost međunarodne trgovine [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTIH JAVNIH RASPRAVA

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 8.9.2017. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


200. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 14.09.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  200. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je utvrdila kompletnost zahtjeva za izdavanje licence za djelatnost međunarodne trgovine [ ... ]


199. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 23.08.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  199. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka 3.8.2017. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


Društvo “EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električ [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE

  Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) podnijet je zahtjev za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti trgovine i s [ ... ]


198. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 26.07.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  198. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


HSE BH Energetsko preduzeće d.o.o. Sarajevo podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje licence  [ ... ]


197. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 29.06.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  197. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


196. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 28.06.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  196. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O PROMJENI TERMINA ODRŽAVANJA OPŠTE JAVNE RASPRAVE

  Opšta javna rasprava o inoviranom tekstu Nacrta pravilnika o priključku, umjesto 15. juna 2017. godine,   održaće se u četvrtak 22 [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPŠTE JAVNE RASPRAVE


U postupku kreiranja i donošenja Pravilnika o priključku, Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane d [ ... ]


195. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 30.05.2017. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  195. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVJEŠTENJE O PRODAJI VOZILA PUTEM JAVNE PRODAJE-LICITACIJE

Predmet prodaje je putničko/terensko vozilo “VW Tiguan”, godina proizvodnje: 2012. godina, motor: 2.0 dizel, najveća snaga motora: 103 kW. Vozil [ ... ]


194. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U ponedjeljak, 03.04.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  194. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

DERK odobrio Dugoročni plan razvoja prijenosne mreže za period 2017. – 2026. godina
Na sjednici Državne regulatorne komisije za ele [ ... ]


PLAN NABAVKI ZA 2017. GODINU


Plan nabavki za 2017. godinu je donesen na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 22. decembra 2016. godine. Ispu [ ... ]


193. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 26.01.2017. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  193. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 22. decembra 2016. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave, donese [ ... ]


192. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 28.decembra 2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  192. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


191. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 22.decembra 2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  191. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


CEER IZRAŽAVA DOBRODOŠLICU BOSNI I HERCEGOVINI

Prenosimo saopćenje za štampu Vijeća evropskih energetskih regulatora (CEER) preuzeto sa web stranice CEER-a:   Državna regulatorna komisij [ ... ]


190. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 15.decembra 2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  190. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odre [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST O PROVOĐENJU SKRAĆENOG POSTUPKA

Elektroprijenos Bosne i Hercegovine, Banja Luka i JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, Mostar podnijeli su Državnoj regulatornoj komis [ ... ]


189. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 30.novembra 2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  189. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električ [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE

U skladu sa članom 4.3 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA PO ZAHTJEVU NOS-a BIH


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odredi [ ... ]


DOPUNA DNEVNOG REDA 188. REDOVNE SJEDNICE DERK-a

Predloženi Dnevni red 188. redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju koja će se održati u srijedu 16. novembra 2016. g [ ... ]


188. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 16.11.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  188. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU TEHNIČKE RASPRAVE

U postupku kreiranja i donošenja Pravilnika o priključku, Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane d [ ... ]


187. REDOVNA SJEDNICA DERK-a


U ponedjeljak, 31.10.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  187. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


186. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 28.09.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  186. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


185. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U utorak, 30.08.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  185. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


184. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U ponedjeljak, 08.08.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  184. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST

OBAVIJEST ZA JAVNOST o pokretanju postupka određivanja tarifnih stavova za usluge distribucije električne energije  i tarifnih stavova za [ ... ]


2. VANREDNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 28.07.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  2. vanredna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu en [ ... ]


183. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 21.07.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  183. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 9.7.2016. godine omogućiti uvid javnosti u N [ ... ]


OBAVIJEST O NASTAVKU 178. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

 
Nastavak stosedamdesetosme redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju, započete i prekinute 30. marta 2016.  [ ... ]


182. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 29.juna 2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  182. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


181. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 28.06.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  181. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će od ponedjeljka 30.5.2016. godine omogućiti uvid javno [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


G-Petrol d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privremene licence za obavl [ ... ]


180. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 26.05.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  180. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresovane da će u srijedu 27. aprila 2016. godine omogućiti uvid ja [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM


“Prvo plinarsko društvo” d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privre [ ... ]


179. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U ponedjeljak, 25.04.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  179. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će od 30. marta 2016. godine omogućiti uvid javnosti u N [ ... ]


178. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 30.03.2016. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  178. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


177. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 24.03.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  177. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 27.2.2016. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


176. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 03.03.2016. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  176. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog  [ ... ]


175. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 25.02.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  175. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE


Repower Adria, d.o.o. Sarajevo vlasnik je licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja mu je dodijeljena odluko [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo Vitol Adriatik d.o.o. Sarajevo, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za izdavanje privremene l [ ... ]


174. REDOVNA SJEDNICA

U srijedu, 27.01.2016. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  174. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

DERK DONIO ODLUKE U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA
Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 29. decembra 2015. god [ ... ]


1. VANREDNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 30.12.2015. godine, sa početkom u 09,00 sati, će se održati  1. vanredna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


173. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 29.12.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  173. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

 Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 23. decembra 2015. godine omogućiti u [ ... ]


172. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 15.12.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  172. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


171. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 08.12.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  171. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 21. 11. 2015. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


170. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 26.11.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  170. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA PO ZAHTJEVU NOS-a BiH

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odredi [ ... ]


169. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 18.11.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  169. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

GEN-I d.o.o, Društvo za trgovinu i prodaju električne energije, Sarajevo zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine elekt [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU KREIRANJA I DONOŠENJA PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LICENCAMA

Pravilnik o licencama (“Službeni glasnik BiH”, broj 87/12) definira djelatnosti za čije je obavljanje potrebna licenca, uvjete za obavljanje l [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u četvrtak 29. oktobra 2015. godine omogućiti uvid j [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “Danske Commodities BH” d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zb [ ... ]


168. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 28.10.2015. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  168. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 2.10.2015. godine omogućiti uvid javnosti u N [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo HEP-Trade d.o.o. Mostar, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državno [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u četvrtak 24.9.2015. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


167. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 29.09.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  167. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA VLASTITE POTREBE

Društvo “Steelmin BH” d.o.o. Jajce zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom za vlastite potre [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u petak 11. septembra 2015. godine omogućiti uvid jav [ ... ]


166. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 09.09.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  166. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


165. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 26.08.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  165. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA PRIVREMENE LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

“EFT – Rudnik i Termoelektrana Stanari” d.o.o. Stanari, podnijelo je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) zahtjev za i [ ... ]


164. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 28.07.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  164. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “Interenergo” d.o.o. Sarajevo zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je [ ... ]


163. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 30.06.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  163. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


162. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 24.06.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  162. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST

U  srijedu 24. 06. 2015. godine, sa početkom u 12.00 sati, će se održati  162. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za elektri [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

DERK DONIO ODLUKU O TARIFI ZA PRIJENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE I ODOBRIO NOVA TRŽIŠNA PRAVILA
Na sjednici Državne regulatorne komisije za električn [ ... ]


OBAVIJEST O NASTAVKU 160. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Nastavak stošezdesete redovne sjednice Državne regulatorne komisije za električnu energiju, započete i prekinute 7. maja 2015. godine, održat će [ ... ]


161. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 21.05.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  161. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST O DOPUNI DNEVNOG REDA 160. REDOVNE SJEDNICE DERK-a

Stošezdeseta redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju, zakazana za četvrtak 07. 05. 2015. godine u 12,00 sati, održat [ ... ]


160. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 07.05.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  160. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


159. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 23.04.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  159. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


158. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 02.04.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  158. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom provest će postupak u kojem će odredit [ ... ]


OBAVIJEST O DOPUNI DNEVNOG REDA 157. REDOVNE SJEDNICE DRŽAVNE REGULATORNE KOMISIJE ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

Stopedesetsedma redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju, zakazana za srijedu 18. marta 2015. godine u 11,00 sati, održ [ ... ]


157. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 18.03.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  157. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O IZMJENI TERMINA ODRŽAVANJA 156. REDOVNE SJEDNICE DERK-a

Stopedesetšesta redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju, zakazana za srijedu, 25. februara 2015. godine u 12,00 s [ ... ]


156. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 25.02.2015. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  156. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 4. februara 2015. godine omogućiti uvid jav [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u subotu 31.1.2015. godine omogućiti uvid javnosti u  [ ... ]


155. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U srijedu, 28.01.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  155. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ene [ ... ]


Odluke donešene na 153. i 154. sjednici DERK-a

Na 153. redovnoj sjednici DERK-a, koja je održana 29. decembra 2014. godine, donešene su:
Odluka o tarifi za rad nezavisnog operatora sistema
O [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA JAVNOST – DERK DONIO ODLUKE O TARIFAMA ZA DISTRIBUCIJU I SNABDIJEVANJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 29. decembra 2014. godine u Tuzli, nakon provedene javne rasprave do [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo “PETROL BH OIL COMPANY” d.o.o. Sarajevo je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbo [ ... ]


154. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 30.12.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  154. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


153. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U ponedjeljak, 29.12.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  153. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


152. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 18.12.2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  152. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Društvo PROENERGY d.o.o. Mostar je zainteresirano da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će od nedjelje 7.12.2014. godine omogućiti uvid javnosti [ ... ]


OBAVIJEST ZA KUPCE ELEKTRIČNE ENERGIJE


Od 1. januara 2015. godine, kao kupci iz kategorije domaćinstva, imat ćete pravo da izaberete Vašeg snabdjevača električnom energijom. To znači  [ ... ]


151. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 27.11.2014. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  151. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Korlea d.o.o. Mostar vlasnik je licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja mu je dodijeljena odlukom Državne [ ... ]


SAOPŠTENJE ZA MEDIJE - ODOBREN DUGOROČNI PLAN RAZVOJA PRIJENOSNE MREŽE ZA PERIOD 2014. – 2023. GODINA

Na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 20. novembra 2014. godine u Tuzli, odobren je Dugoročni plan razvoj [ ... ]


ODLUKA O PRIVREMENOM UREĐENJU NAČINA OBEZBJEĐENJA I PRUŽANJA POMOĆNIH USLUGA I BALANSIRANJA ELEKTROENERGETSKOG SISTEMA BOSNE I HERCEGOVINE

DERK je 18.11.2014. godine na svojoj 149. sjednici usvojio Odluku o privremenom uređenju načina obezbjeđenja i pružanja pomoćnih usluga i balansi [ ... ]


ODLUKA O ODOBRENJU PRAVILA ZA DODJELU PREKOGRANIČNIH PRENOSNIH KAPACITETA

DERK je 18.11.2014. godine na svojoj 149. sjednici usvojio Odluku o odobrenju pravila za dodjelu prekograničnih prenosnih kapaciteta. Ovom odlukom od [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST O POKRETANJU POSTUPKA ODREĐIVANJA TARIFNIH STAVOVA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE I TARIFNIH STAVOVA ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) je nezavisna institucija Bosne i Hercegovine, koja djeluje u skladu sa principima objekti [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA ZA RAD NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA I POMOĆNE USLUGE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom pokrenula je postupak u kojem će odredi [ ... ]


150. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 20.11.2014. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  150. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


149. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U utorak, 18.11.2014. godine, sa početkom u 10,00 sati, će se održati  148. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu ener [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST O KREIRANJU I DONOŠENJU PRAVILA I PROPISA VEZANIH ZA DJELATNOST SNABDIJEVANJA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU BIH

Državna regulatorna komisija za električnu energiju na sjednici održanoj 06. novembra 2014. godine je donijela:
Metodologiju za određivanje tarifa  [ ... ]


OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresovane da će u srijedu 5.11.2014. godine omogućiti uvid javnosti u [ ... ]


148. REDOVNA SJEDNICA DERK-a

U četvrtak, 06.11.2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  148. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM ZA SOPSTVENE POTREBE

“Aluminij” dioničko društvo Mostar (pod skraćenom oznakom “Aluminij” d.d. Mostar, u daljem tekstu Društvo) zainteresirano je da i dalje ob [ ... ]


147. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U ponedjeljak, 03.11.2014. godine, sa početkom u 13,00 sati, će se održati  147. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu [ ... ]


146. REDOVNA SJEDNICA DERK-A

U četvrtak, 16.10.2014. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  146. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu e [ ... ]


OBAVIJESTI ZA JAVNOST


OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFADržavna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definisanih zakonom, pokrenula je postupak određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge, na vlastitu inicijativu. Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini, Sarajevo je u skladu sa Pravilnikom o tarifnom postupku, dostavio potrebnu dokumentaciju koja sadrži analitički prikaz svih ostvarenih, procijenjenih i planiranih prihoda i rashoda za 2017. i 2018. godinu, prema kojoj tarifa za rad nezavisnog operatora sistema iznosi 0,0592 feninga/kWh, a potreban prihod za 2018. godinu iznosi 7.180.000 KM. Tarife će biti određene u skladu sa kriterijima navedenim u Zakonu o prenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge prenosa električne energije, nezavisnog operatora sistema i pomoćne usluge. DERK će u tarifnom postupku u najvećoj mogućoj mjeri poštovati osnovna načela koja propisuju da će tarife biti pravedne i razumne, ravnopravne, utemeljene na objektivnim kriterijima, zasnovane na opravdanim troškovima i određene na transparentan način. Svi zainteresovani mogu ostvariti uvid u raspoloživu dokumentaciju u prostorijama DERK-a ili na web stranici www.derk.ba.   Dokumentacija uz Tarifni postupak   Istovremeno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE Odlučujuće činjenice u postupku određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge biće utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u Kongresnoj sali Hotela “Tuzla” u Tuzli, u srijedu 17. januara 2018. godine sa početkom u 12,00 sati. Formalna rasprava je otvorena za javnost, ali prisutna lica koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Lica koja  [ ... ]


DERK © 2004-2018. Sva prava pridržana.