OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE - HIFA OIL Ispis


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka, 16. veljače 2024. godine, omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu pravne osobe “Hifa-Oil” d.o.o., Tešanj.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu Državne regulatorne komisije za električnu energiju ili isti preuzeti u elektroničkoj formi s internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u Tuzli, Ulica Đorđa Mihajlovića 4/II, u četvrtak, 22. veljače 2024. godine, sa početkom u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do petka, 23. veljače 2024. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.