OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU ODREĐIVANJA TARIFA Ispis

Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK), u okviru svojih nadležnosti definiranih zakonom, pokrenula je postupak u kojem će odrediti tarifu za rad neovisnog operatora sustava i tarife za sustavnu i pomoćne usluge.

Neovisnom operatoru sustava u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, na temelju njegovog zahtjeva, odnosno sada raspoloživih i tijekom tarifnog postupka pribavljenih podataka, bit će određen potreban godišnji prihod i odobrena struktura troškova koji će biti uključeni u tarifi za rad reguliranog subjekta, te utvrđene tarife za sustavnu uslugu i pomoćne usluge.

Tarifni postupak mora osigurati da tarife budu utemeljene na činjenicama i procjenama koje zadovoljavaju opća načela o formiranju tarifa i kriterije navedene u Zakonu o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u BiH i Metodologiji za izradu tarifa za usluge prijenosa električne energije, neovisnog operatora sustava i pomoćne usluge.

 

Državna regulatorna komisija obavještava zainteresirane da imaju priliku ostvariti uvid u kompletnu dokumentaciju u prostorijama DERK-a i uputiti pisane komentare u vezi s predmetom postupka na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks: 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ) do 14. studenog 2023. godine. Zahtjev, odnosno raspoloživi podatci u postupku odobravanja tarifa bit će dostupni na web stranici DERK‑a www.derk.ba.

 

Istodobno, Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU FORMALNE JAVNE RASPRAVE

Odlučujuće činjenice u tarifnom postupku bit će utvrđivane na formalnoj javnoj raspravi koja će se održati u sali hotela Salis, Ulica Soli 4, Tuzla u ponedjeljak 27. studenog 2023. godine sa početkom u 11,00 sati.

Formalna javna rasprava je otvorena za javnost ali prisutne osobe koja predstavljaju javnost ne mogu davati nikakve komentare. Osobe koje su zainteresirane da u svojstvu umješača sudjeluju u postupku formalne javne rasprave moraju dostaviti pisane zahtjeve DERK‑u do 14. studenog 2023. godine. Status umješača može se dodijeliti osobi koje dokaže izravan interes za postupak odobrenja tarife, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.