OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE - DISAM Ispis

 Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od četvrtka, 23. veljače 2023. godine, omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu pravne osobe “Disam BHˮ d.o.o., Sarajevo.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu Državne regulatorne komisije za električnu energiju, ili isti preuzeti u elektroničkoj formi s internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u Tuzli, Ulica Đorđa Mihajlovića 4/II, u četvrtak, 2. ožujka 2023. godine, s početkom u 12:00 sati.

Državna regulatorna komisija za električnu energiju će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do petka, 3. ožujka 2023. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.