OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE - WASSERKRAFT Ispis


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavješćuje zainteresirane da će od srijede 7. prosinca 2022. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu pravne osobe “WASSERKRAFTˮ d.o.o., Banja Luka.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektroničkoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u ponedjeljak 12. prosinca 2022. godine sa početkom u 12:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do utorka 13. prosinca 2022. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.