OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Ispis

 

Pravnom licu “LE Trading BH” d.o.o. Banja Luka, Odlukom Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) broj 05-14-2-165-11/21 od 9. 11. 2021. godine, suspendirana je licenca za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom, zbog naročitih kršenja odredbi Standardnih uvjeta za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom (“Službeni glasnik BiH”, broj 14/16).

Na istoj sjednici donosen je Zaključak DERK-a broj 05-28-12-306-1/21, kojim je pokrenut postupak ukidanja licence.

Lica zainteresirana za stjecanje statusa umješača u ovom postupku ukidanja licence mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 26. 11. 2021. godine. Status umješača može biti priznat licu koje dokaže direktan interes za postupak ukidanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa.

Razgledanje akata DERK-a i drugih dokumenata relevantnih za ovaj postupak može se obaviti u prostorijama DERK-a do 26. 11. 2021. godine, a u istom roku mogu se uputiti i pisani komentari u vezi sa predmetom postupka na adresu: Državna regulatorna komisija za električnu energiju, 75000 Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035/302-077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.