OBAVIJEST O ODRŽAVANJU OPĆE JAVNE RASPRAVE Ispis


Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK) obavještava zainteresirane da će od petka 4.6.2021. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt odluke o izdavanju privremene licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu “B.S.I.” društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu ferolegurama, Jajce.

Zainteresirane osobe mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektroničkoj formi sa internet stranice www.derk.ba.

Usmeni i pisani komentari mogu se dati na općoj javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4/II, u četvrtak 10.6.2021. godine sa početkom u 11:00 sati.

DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare koji budu dostavljeni do petka 11.6.2021. godine.

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.