OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU IZDAVANJA LICENCE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI MEĐUNARODNE TRGOVINE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM Ispis

Društvo “Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo, zainteresirano je da i dalje obavlja djelatnost međunarodne trgovine električnom energijom, zbog čega je Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju (DERK) pravovremeno podnijelo zahtjev za izdavanje nove licence za istu djelatnost.

Društvo je registrovano 7.2.2008. god. Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-07-003694 pod nazivom ATEL BH d.o.o. Sarajevo. Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj 065-0-Reg-10-000413 od 18.2.2010. društvo je promijenilo naziv u “Alpiq Energija BH” d.o.o. Sarajevo. Osnivač subjekta je Alpiq AG, Bahnhofquai 12, 4600 Olten, Švicarska.

Podnositelj zahtjeva za licencu je dužan dokazati da ispunjava sve kriterije i standarde za izdavanje licence. Zahtjev mora potvrditi tehničke, pravne i finansijske mogućnosti podnositelja da ispuni sve kriterije, uvjete i standarde propisane Zakonom o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u BiH i Pravilnikom o licencama. Ovi kriteriji doprinose stvaranju uvjeta za neograničenu i slobodnu trgovinu i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom po definiranom standardu kvaliteta za dobrobit građana BiH, i kreiranju tržišta električne energije. DERK je slobodan u uvjete za korištenje licence uključiti zahtjeve koji izražavaju relevantno pravno naslijeđe Europske unije i doprinose postizanju ciljeva zakona Bosne i Hercegovine, te pravila i propisa DERK-a.

Lica zainteresirana za sticanje statusa umješača mogu podnijeti pisani zahtjev DERK-u do 8.3.2021. godine. Status umješača DERK može dodijeliti licu koje dokaže direktan interes za postupak izdavanja licence, koji je drugačiji od općeg javnog interesa za izdavanje licence. Uloga i odgovornost umješača u postupku izdavanja licence je definirana članom 11. Pravilnika o licencama.

Javnost ima priliku do istog datuma ostvariti uvid u pojedina dokumenta iz zahtjeva u prostorijama DERK-a ili uputiti pisane komentare na zahtjev za izdavanje licence na adresu DERK-a (Tuzla, Đorđa Mihajlovića 4/II, faks 035 302077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript ).

 
DERK © 2004-2024. Sva prava pridržana.