204. REDOVNA SJEDNICA DERK-a Štampaj

U četvrtak, 14.12.2017. godine, sa početkom u 12,00 sati, će se održati  204. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) sa predloženim slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 203. redovne sjednice održane 22. 11. 2017. godine
  2. Donošenje Rješenja o plaćanju regulatorne naknade za 2018. godinu
  3. Donošenje Zaključka o dodjeli statusa umješača u postupku određivanja tarifa za rad nezavisnog operatora sistema i tarifa za sistemsku i pomoćne usluge
  4. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka određivanja tarifa za usluge prijenosa električne energije

Sjednica će se održati u sjedištu DERK-a u Tuzli, Đorđa Mihajlovića 4.

Sjednica je otvorena za javnost. Pristup sjednici je slobodan svim zainteresovanim licima. Zainteresovana lica mogu pratiti sjednicu bez prava da u njenom radu neposredno učestvuju.

 
DERK © 2004-2021. Sva prava pridržana.