OBAVIJEST ZA JAVNOST U POSTUPKU UKIDANJA LICENCE Štampaj


Repower Adria, d.o.o. Sarajevo vlasnik je licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom koja mu je dodijeljena odlukom Državne regulatorne komisije za električnu energiju i čije važenje ističe u februaru 2017. godine.

Utvrđivanjem Nacrta odluke na sjednici održanoj 27.1.2016. godine pokreće se postupak ukidanja licence, na zahtjev vlasnika licence, s obzirom da Društvo namjerava prestati poslovati prije isteka važenja licence.

Svi zainteresirani mogu razgledati ili bez naknade dobiti Nacrt odluke u sjedištu DERK-a ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice (www.derk.ba).

Postupak ukidanja licence provest će se bez održavanja formalne rasprave, a o Nacrtu odluke obavit će se opća javna rasprava. Ovakvoj namjeri DERK-a moguće je prigovoriti.

Opća javna rasprava održat će se u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4/II, 8.2.2016. godine u 13 sati.

Usmeni i pisani komentari u vezi sa predmetom postupka mogu se izložiti/predati neposredno na zakazanoj općoj javnoj raspravi ili najkasnije do 9.2.2016. godine dostaviti u pisanoj formi na adresu: Državna regulatorna komisija za električnu energiju, 75000 Tuzla, M. Jovanovića 4/II, faks 035/302-077, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambot-a, potrebno je JavaScript omogućiti da bi je vidjeli .

Status umješača može biti priznat licu koje dokaže direktan interes u ovom postupku, koji je drugačiji od općeg javnog interesa. Pisani zahtjev za stjecanje statusa umješača može se podnijeti do 5.2.2016. godine.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.