OBAVIJEST ZA JAVNOST O KREIRANJU I DONOŠENJU PRAVILA I PROPISA VEZANIH ZA DJELATNOST SNABDIJEVANJA I DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU BIH Štampaj

Državna regulatorna komisija za električnu energiju na sjednici održanoj 06. novembra 2014. godine je donijela:


 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.