166. REDOVNA SJEDNICA DERK-a Ispis

U srijedu, 09.09.2015. godine, sa početkom u 11,00 sati, će se održati  166. redovna sjednica Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) sa predloženim slijedećim dnevnim redom:

  1. Usvajanje zapisnika sa 165. redovne sjednice, održane 26. 08. 2015. godine
  2. Donošenje Odluke o odobrenju Aukcijskih pravila Ureda za koordinirane aukcije u jugoistočnoj Evropi (SEE CAO) za dodjelu prekograničnih prijenosnih kapaciteta
  3. Donošenje Odluke o utvrđivanju regulatorne naknade za 2016. godinu
  4. Donošenje Zaključka u vezi odobrenja izmjena i dopuna Opštih uslova za isporuku i snabdijevanje električnom energijom Brčko Distrikta BiH
  5. Utvrđivanje Nacrta odluke o izdavanju licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom i donošenje zaključaka u postupku izdavanja licence za podnosioca zahtjeva „EFT - Rudnik i Termoelektrana Stanari“ d.o.o. Stanari

Sjednica će se održati u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4.

Sjednica je otvorena za javnost. Pristup sjednici je slobodan svim zainteresovanim licima. Zainteresovana lica mogu pratiti sjednicu bez prava da u njenom radu neposredno učestvuju.

 
DERK © 2004-2019. Sva prava pridržana.