Лиценце-Поднијети захтијеви Штампа

Листа поднијетих захтјева за издавање лиценце

 

Регистарски број

Назив подносиоца захтјева

Мјесто и адреса подносиоца захтјева

Датум пријема захтјева/ допуна захтјева

Датум утврђивања комплетности

Дјелатност за коју се тражи лиценца

Статус

Очекивано вријеме доношења одлуке о издавању лиценце

1.

05-28-12-191-1/22

“Електропренос Босне и Херцеговине”, а.д., Бања Лука

Марије Бурсаћ 7а, Бања Лука

8. 7. 2022./ 29. 8. 2022.

15. 9. 2022.

Пријенос електричне енергије

Утврђивање Приједлога одлуке о издавању лиценце

Крај децембра

2.

05-28-12-215-1/22

“WASSERKRAFT” д.о.о., Бања Лука

Видовданска бб, Бања Лука

29. 8. 2022./ 17. 10. 2022.

2. 11. 2022.

Међународна трговина електричном енергијом

Утврђен Нацрт одлуке о издавању лиценце

Крај децембра

3.

05-28-12-305-1/22

“DISAM BHˮ д.о.о., Сарајево

Маглајска1, Сарајево

29. 11. 2022.

 

Међународна трговина електричном енергијом

Утврђивање комплетности захтјева