Državna regulatorna komisija za električnu energiju (DERK)
Добродошли на службену страницу ДЕРК-а Штампа

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) је независна и непрофитна институција Босне и Херцеговине, која дјелује у складу са принципима објективности, транспарентности и равноправности, и има надлежности и одговорности над пријеносом електричне енергије, операцијама пријеносног система и међународном трговином електричном енергијом, као и над производњом, дистрибуцијом и снабдијевањем купаца електричне енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине.

ДЕРК је основала Парламентарна скупштина БиХ доношењем Закона о пријеносу, регулатору и оператoру система електричне енергије и именовањем чланова Комисије.

 
ОБАВИЈЕСТИ ЗА ЈАВНОСТ Штампа

ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФА

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК), у оквиру својих надлежности дефинисаних законом, покренула је поступак одређивања тарифа за рад независног оператора система и тарифа за системску и помоћне услуге, на властиту иницијативу.

Независни оператор система у Босни и Херцеговини, Сарајево је у складу са Правилником о тарифном поступку, доставио потребну документацију која садржи аналитички приказ свих остварених, процијењених и планираних прихода и расхода за 2017. и 2018. годину, према којој тарифа за рад независног оператора система износи 0,0592 фенинга/kWh, а потребан приход за 2018. годину износи 7.180.000 КМ.

Тарифе ће бити одређене у складу са критеријима наведеним у Закону о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ и Методологији за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије, независног оператора система и помоћне услуге. ДЕРК ће у тарифном поступку у највећој могућој мјери поштовати основна начела која прописују да ће тарифе бити праведне и разумне, равноправне, утемељене на објективним критеријима, засноване на оправданим трошковима и одређене на транспарентан начин.

Сви заинтересовани могу остварити увид у расположиву документацију у просторијама ДЕРК-а или на wеб страници www.derk.ba.

 

 

Истовремено, Државна регулаторна комисија за електричну енергију, даје

ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ФОРМАЛНЕ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Одлучујуће чињенице у поступку одређивања тарифа за рад независног оператора система и тарифа за системску и помоћне услуге биће утврђиване на формалној јавној расправи која ће се одржати у Конгресној сали Хотела “Тузла” у Тузли, у сриједу 17. јануара 2018. године са почетком у 12,00 сати.

Формална расправа је отворена за јавност, али присутна лица која представљају јавност не могу давати никакве коментаре. Лица која су доказала директан интерес за поступак одређивања тарифа, који је другачији од општег јавног интереса, могу у својству умјешача учествовати у поступку формалне расправе.
ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФА

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК) у оквиру својих надлежности дефинираних законом провест ће поступак у којем ће одредити тарифе за услуге пријеноса електричне енергије.

“Електропријеносу Босне и Херцеговине” а.д. Бања Лука,на основу његовог захтјева, односно сада расположивих и у току тарифног поступка прибављених података, бит ће одређени приходи и расходи, као и трошкови које ће овај регулирани субјекат зарачунавати у тарифама за услуге које пружа.

Тарифни поступак мора осигурати да одобрене тарифе буду утемељене на процјенама које задовољавају опћа начела о формирању тарифа и критерије наведене у Закону о пријеносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ, Методологији за израду тарифа за услуге пријеноса електричне енергије, независног оператора система и помоћне услуге и другим актима.

Државна регулаторна комисија обавјештава заинтересиране да имају прилику до 11. јануара 2018. године остварити увид у комплетну документацију у просторијама ДЕРК-а и упутити писане коментаре у вези са предметом поступка на адресу ДЕРК-а (Тузла, Ђорђа Михајловића 4/ИИ, факс 035/302077, е-маил:  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ). Захтјев односно расположиви подаци у поступку одобравања тарифа бит ће доступни на wеб страници ДЕРК-а www.derk.ba.

Истовремено, Државна регулаторна комисија за електричну енергију, даје

ОБАВИЈЕСТ О ОДРЖАВАЊУ ФОРМАЛНЕЈАВНЕРАСПРАВЕ

Одлучујуће чињенице у тарифном поступку бит ће утврђиване на формалној јавној расправи која ће се одржати у четвртак18. јануара 2018. године са почетком у 11,00 сати, у Конгресној сали Хотела “Тузла” у Тузли.

Формална расправа је отворена за јавност али присутна лица која представљају јавност не могу давати никакве коментаре. Лица која су заинтересирана да у својству умјешача учествују у поступку формалне јавне расправе морају доставити писане захтјеве ДЕРК-у до 26. децембра 2017. године. Статус умјешача може се додијелити лицу које докаже директан интерес за поступак одобрења тарифе, који је другачији од опћег јавног интереса.
ОБАВИЈЕСТ ЗА ЈАВНОСТ

У ПОСТУПКУ ОДРЕЂИВАЊА ТАРИФА

Државна регулаторна комисија за електричну енергију (ДЕРК), у оквиру својих надлежности дефинисаних законом, покренула је поступак одређивања тарифа за рад независног оператора система и тарифа за системску и помоћне услуге, на властиту иницијативу.

Независни оператор система у Босни и Херцеговини, Сарајево позван је да, у складу са Правилником о тарифном поступку, достави потребну документацију која садржи аналитички приказ свих остварених, процијењених и планираних прихода и расхода за 2017. и 2018. годину.

Тарифе ће бити одређене у складу са критеријима наведеним у Закону о преносу, регулатору и оператору система електричне енергије у БиХ и Методологији за израду тарифа за услуге преноса електричне енергије, независног оператора система и помоћне услуге. ДЕРК ће у тарифном поступку у највећој могућој мјери поштовати основна начела која прописују да ће тарифе бити праведне и разумне, равноправне, утемељене на објективним критеријима, засноване на оправданим трошковима и одређене на транспарентан начин.

Одлучујуће чињенице у поступку биће утврђиване на формалној јавној расправи, о чијем одржавању ће јавност бити накнадно обавијештена.

Формална расправа је отворена за јавност, али присутна лица која представљају јавност не могу давати никакве коментаре. Лица која су заинтересована да у својству умјешача учествују у поступку формалне расправе морају доставити писани захтјев ДЕРК-у до 10. децембра 2017. године. Статус умјешача може се додијелити лицу које докаже директан интерес за поступак одређивања тарифе, који је другачији од општег јавног интереса.

Сви заинтересовани могу остварити увид у расположиву документацију у просторијама ДЕРК-а или на wеб страници www.derk.ba. Писани коментари јавности у вези са предметом поступка упућују се на адресу ДЕРК-а (Тузла, Ђорђа Михајловића 4/II, факс 035 302 077, е-маил: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ) до 10. децембра 2017. године.


 
Регистар лиценци Штампа

Сажетак регистра важећих лиценци

 

Регистарски број лиценце

 

УСЛОВИ

Назив власника лиценце

 

ОДЛУКЕ

Адреса власника лиценце

Датум издавања лиценце

Период важења лиценце

Дјелатност за коју се издаје

Измјене, допуне, суспензија, укидање или пренос лиценце

Напомена

1.

05-28-12-341-20/12

 

ПРИЛОЗИ

“Електропренос Босне и Херцеговине”, а.д. Бања Лука

Марије Бурсаћ 7а, Бања Лука

17.1.2013.

1.2.2013. до 31.1.2023.

Пренос електричне енергије

-

-

2.

05-28-12-207-17/17

ХСЕ БХ Енергетско предузеће” д.о.о. Сарајево

Алије Исаковић 1, Сарајево

23.8.2017.

1.12.2017. до 30.11.2022.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

3.

05-28-12-223-16/17

ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ

Студентска 13, Брчко

11.10.2017.

1.11.2017. до 31.10.2022.

Трговина и снабдијевање електричном енергијом на територији БиХ

-

-

4.

05-28-12-228-18/17

“ЕФТ - Рудник и Термоелектрана Станари” д.о.о. Станари

Станари бб

11.10.2017.

1.11.2017. до 31.10.2022.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

5.

05-28-12-255-15/17

ЈП “Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне” д.д. Мостар

Краља Петра Крешимира IV

број 6-А, Мостар

2.11.2017.

1.1.2018. до 31.12.2022.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је промијенило адресу сједишта. До 4.7. 2019. године пословало, на адреси Миле Будака 106 а.

-

6.

05-28-12-265-15/17

МХ “Електропривреда Републике Српске” – Матично предузеће, а.д. Требиње

Степе Степановића бб, Требиње

2.11.2017.

1.1.2018. до 31.12.2022.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

7.

05-28-12-275-20/17

ЈП ”Електропривреда Босне и Херцеговине” д.д. – Сарајево

Вилсоново шеталиште 15, Сарајево

22.11.2017.

1.1.2018. до 31.12.2022.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

8.

05-28-12-80-16/18

“ENERGY FINANCING TEAM” д.о.о. Билећа

Српске војске 9, Билећа

23.5.2018.

1.7.2018. до 30.6.2023.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

9.

05-28-12-286-16/18

“Г-Петрол” д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

29.8.2018.

1.9.2018. до 31.8.2023.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

10.

05-28-12-17-19/19

“Независни оператор система у Босни и Херцеговини”

Хифзи Бјелевца 17, Сарајево

27.6.2019.

12.7.2019. do 30.6.2026.

Активности независног оператора система

-

-

11.

05-28-12-243-17/19

“Акспо БХ” д.о.о. Мостар

Краља Петра Крешимира IV бб-Рондо, Ламела IV, Мостар

16.10.2019

22.11.2019. до 21.11.2024.

Међународна трговина електричном енергијом

Друштво је промијенило адресу сједишта. До 3.10. 2019. године пословало као АXПО БХ д.о.о. Сарајево, на адреси Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево.

-

12.

05-28-12-376-19/19

“PETROL BH OIL COMPANY” д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а Сарајево

29.1.2020.

1.3.2020. до28.2.2025.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

13.

05-28-12-216-19/20

 

ПРИЛОЗИ

ЈП “Комунално Брчко” д.о.о. Брчко Дистрикт БиХ

Студентска 13, Брчко

7.10.2020.

1.11.2020. до 31.10.2030.

Дистрибуција електричне енергије у Брчко Дистрикту БиХ

-

-

14.

05-28-12-305-19/20

“ХЕП Енергија” д.о.о. Мостар

Вуковарска бб, Мостар

19.11.2020.

1.12.2020. до 30.11.2025.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

15.

05-28-12-196-21/20

“Danske Commodities BH” д.о.о. Сарајево

Тешањска 24а, Сарајево

4.11.2020.

19.12.2020. до 18.12.2025.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

16.

05-28-12-269-19/20

“Интеренерго” д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1А/9, Сарајево

9.12.2020.

1.1.2021. до 31.12.2025.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

17.

05-28-12-318-20/20

ГЕН-И д.о.о. Сарајево

Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево

10.2.2021.

1.3.2021. до 28.2.2026.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

18.

05-28-12-38-18/21

Alpiq Energija BH” д.о.о. Сарајево

Каптол 5/2, Сарајево

21.4.2021.

1.6.2021. до 31.5.2026.

Међународна трговина електричном енергијом

-

-

19.

05-28-12-205-20/21

“Winter Wind” д.о.о. Томиславград

Еминово село бб Томиславград

9.11.2021.

10.11.2021. до 9.11.2023.

Међународна трговина електричном енергијом

-

привремена

20.

05-28-12-82-18/22

“Hifa-Oil” д.о.о. Тешањ

Буква 10 Тешањ

11.5.2022.

12.5.2022. до 11.5.2024.

Међународна трговина електричном енергијом

-

привремена

 

 
ТАРИФНИ ПОСТУПЦИ Штампа

koristi sekciju OBAVIJESTI, kategoriju TARIFNE AKTUELNOSTI